Pháp lệnh ưu đãi người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

27/07/2021 9:47:42 SA
Share Bai :

Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ban hành Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 của Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng, gọi tắt là pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Các bà mẹ việt nam Anh hùng(nguồn internet).

Pháp lệnh người có công với cách mạng 2020 được bổ sung, sửa đổi mới đây tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân. Trong đó đáng chú ý đó là cơ chế hỗ trợ, giải quyết sinh kế bền vững cho người có công và gia đình người có công.

Chính sách đối với người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta nhằm tri ân các thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng. Trong pháp lệnh mới có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ ưu đãi với người có công, pháp lệnh cũng quy định cụ thể từng thời kỳ, từng đối tượng nên việc giải quyết các trường hợp có vướng mắc về hồ sơ thuận lợi hơn trước đây.

Pháp lệnh người có công 2020 đã chuẩn hóa các điều kiện cũng như tiêu chuẩn xem xét, công nhận người có công với cách mạng. Với phương châm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Pháp lệnh cũng đề ra nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Theo pháp lệnh người có công 2020, những đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được quy định cụ thể bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

Như vậy so với pháp lệnh ưu đãi người có công 2005, sửa đổi 2012 thì pháp lệnh người có công 2020 mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, bổ sung thêm các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, các trường hợp bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. chính sách ưu đãi người nước ngoài có công với cách mạng; pháp lệnh cũng làm rõ các đối tượng là thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Pháp lệnh quy định rõ chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách  mạng, theo đó chế độ ưu đãi đối với người có công gồm có trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và chế độ ưu đãi khác như bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe; Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;  Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất; Ưu tiên giao hoặc thuê đất; vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; ưu tiên tạp việc làm....Quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với các mẹ việt nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn.

 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ: Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ; Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần; Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ;…

Đồng thời, so với quy định trước đây, tiêu chuẩn Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng được quy định cụ thể hơn tại Điều 17 Pháp lệnh 02: Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công với cách mạng cũng được quy định chi tiết theo từng đối tượng người có công trên trên tinh thần đền ơn, đáp nghĩa đối với người thân người có công đối với tổ quốc, dân tộc.

Theo báo cáo từ chính phủ, Hàng năm, ngân sách nhà nước đã dành hơn 32 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ ưu đãi cho 9,2 triệu người có công với cách mạng nhằm không ngừng chăm lo đến đời sống của người có công với cách mạng. Ðến 2019, đã có hơn 98,5% số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Đình Dũng.

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc