• Quyền sao chép tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp

  Quyền sao chép tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp

  16/12/2022 5:34:55 CH

  Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2202, Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam (VIETRRO) và Trung tâm Pháp luật và Tác quyền (LECOCE) phối hợp với Cục bản quyền tác giả - Bộ VHTTDL, hòng an ninh chính trị nội bộ CATP HÀ Nội (PA03), Hội Mỹ thuật Việt Nam, công ty Luật Bross & Partner…thông báo về việc tổ chức buổi hội thảo Quyền sao chép tại Việt Nam thực trạng và giải phap tại Hà Nội..

 • Hà Nội tích cực tham gia hội nhập quốc tế phát triển công nghệ trong các nhóm ngành công nghiệp chủ lực .

  Hà Nội tích cực tham gia hội nhập quốc tế phát triển công nghệ trong các nhóm ngành công nghiệp chủ lực .

  13/12/2022 4:53:05 CH

  Một trong những bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) của thành phố Hà Nội định hướng đến năm 2030 cho thấy xu hướng hội nhập quốc tế đang là vấn đề không chỉ đất nước nói chung rất quan tâm mà bản thân thành phố Hà Nội hiện nay vẫn luôn tận dụng tối đa các cơ hội mà hội nhập quốc tế đem lại..

 • Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển

  Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển

  12/12/2022 10:02:37 SA

  Quá trình 20 năm xây dựng và phát triển là dấu mốc quan trọng để đánh giá lại những thành tựu, đóng góp của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, nước sạch, tài nguyên khoáng sản và biến đổi khí hậu cũng như các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước..

 • Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường: Dự án cuốn sách “Con đường tương lai”

  Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường: Dự án cuốn sách “Con đường tương lai”

  06/12/2022 11:31:42 SA

  Chương trình buổi họp tham dự nhiều chuyên gia đóng góp về dự án sách “Con đường tương lai” do Viện Khoa học giáo dục và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức..