Đắk Lắk: Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững”

07/06/2022 7:48:06 CH
Share Bai :

Ngày 07/6, tại Thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững”.

Toàn cảnh Hội thảo.

     Nhằm tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững, thực hiện mục tiêu phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” và góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Vụ Quản lý khoa học, Vụ các Trường Chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ.

Hội thảo là diễn đàn khoa học bổ ích, thiết thực với sự tham dự của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực III; Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Trường Đại học Tây nguyên; các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên và hơn 100 đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, hy vọng thông qua những trao đổi, đóng góp ý kiến trong buổi Hội thảo sẽ đề xuất được các giải pháp đồng bộ, đột phá, khả thi tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững vì mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo đường lối chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh..”

Ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội thảo.

    Trong cuộc Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu như: Thứ nhất, phân tích, đánh giá khách quan về những thành tựu cũng như những nút thắt, điểm nghẽn còn tồn tại, cần tháo gỡ trong quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững của tỉnh Đắk Lắk; đánh giá về công tác tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp hơn nữa. Thứ hai, phân tích các vấn đề đang đặt ra, dự báo đúng bối cảnh, các nhân tố tác động và những yêu cầu đặt ra đối với phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững trong tình hình mới. Thứ ba, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để khắc phục các hạn chế, tháo gỡ các nút thắt trong phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững ở tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới đây.

Hội thảo khoa học là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các nhà khoa học, các nhà quản lý cung cấp những luận cứ khoa học về phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững ở tỉnh Đắk Lắk; chỉ ra được nguyên nhân, bài học, yếu tố tác động, cơ hội, thách thức trong phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk theo hướng chất lượng cao, bền vững đồng thời đề xuất các giải pháp, xây dựng hệ thống chính sách đặc thùnhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững ở tỉnh Đắk Lắk.

Lê Nga