Lạng Sơn: Thực hiện giảm nghèo từ chính sách hỗ trợ đặc thù

28/12/2022 10:40:39 CH
Share Bai :

Xác định xóa đói, giảm nghèo gắn với triển khai các chính sách an sinh xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động giảm nghèo trên cơ sở chính sách hỗ trợ đặc thù cho đồng bào miền núi, đặc biệt là đồng bào nghèo dân tộc thiểu số.


Ảnh: Diện mạo đổi thay ở vùng nông thôn miền núiẢnh: Diện mạo đổi thay ở vùng nông thôn miền núi

Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn, tính riêng trong năm 2021, toàn tỉnh đã cấp 269.316 thẻ BHYT cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 214.520 triệu đồng. Hỗ trợ giáo dục cho con hộ nghèo, toàn tỉnh đã hỗ trợ học phí, chi phí học tập và miễn giảm học phí cho 78.394 lượt học sinh với kinh phí 48.785 triệu đồng. 35.618 học sinh được hỗ trợ 4.808 tấn gạo. Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho khoảng 14.100 lao động. Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 259 nhà Đại đoàn kết. Tỉnh Đoàn thanh niên Lạng Sơn đã vận động kinh phí, huy động Đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công giúp đỡ người dân sửa chữa 10 nhà nhân ái, hỗ trợ xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết, 05 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, hỗ trợ xây dựng 02 công trình trường học, 02 công làng văn hóa, 06 nhà văn hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động ủng hộ, xây mới và sửa chữa được 20 nhà ở cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xóa nhà dột nát cho 20 hội viên CCB. Các huyện, thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 85 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 2.500 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi được triển khai đầy đủ với tổng số tiền cho vay đạt 992.504 triệu đồng, 21.129 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Ngoài ra các chính sách hỗ trợ tiền điện, chính sách hỗ trợ thiếu đói giáp hạt và một số chính sách đặc thù của tỉnh cho người nghèo đã được tích cực triển khai, giúp cho người nghèo giảm bớt khó khăn và có động lực vươn lên để thoát nghèo.

Để “không ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang được triển khai tích cực, từng bước nâng cao đời sống của người dân, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn miền núi biên giới phía Bắc./.

Hoàng Huệ

  • Tags: