Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

04/05/2024 5:54:37 CH
Share Bai :

Ban Thường vụ Tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ. 21 đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.​

Sáng ngày 4/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024.

Cụ thể, ông Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân.

Ông Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được giới thiệu để HĐND huyện Can Lộc bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, được điều động giữ chức: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Ông Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc, được điều động giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được luân chuyển giữ chức: Bí thư Huyện ủy Can Lộc.

Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh, được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, được điều động giữ chức Bí thư Thị ủy Kỳ Anh.

Ông Phan Thành Biển, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thị ủy, giới thiệu để HĐND thị xã Kỳ Anh bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Trọng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được luân chuyển giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh.

Ông Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Nguyên Thọ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.

Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bà Tăng Thị Linh Chi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Minh Hà

  • Tags: