Đắk Lắk: Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

14/06/2022 4:15:36 CH
Share Bai :

Theo kế hoạch thực hiện năm 2022, Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới thì tiêu chí “Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã” Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các huyện, thành phố đã đạt chuẩn NTM, tạo tiền đề để xây dựng huyện NTM nâng cao.


Ảnh internet.

Để hoàn thành mục tiêu, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương, tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về xây dựng NTM tỉnh đến với cả nước. Nhân rộng kết quả thực hiện mô hình điểm thôn NTM nâng cao. Tập trung tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện thôn NTM kiểu mẫu để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới thì tiêu chí “Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã” Căn cứ điều kiện thực tế, quy mô dân số, nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm văn hóa từng đồng bào, dân tộc, ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành quy định về diện tích quy hoạch, diện tích sử dụng đất theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2010/TTBVHTTDL, khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL và khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Đắk Lắk có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 2.382/2.888 tiêu chí, bằng 82,47%; bình quân đạt 15,67 tiêu chí/xã; có 46 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 39 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Phấn đấu mỗi xã tăng thêm các tiêu chí, giảm tỷ lệ hộ nghèo,  tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 99% dân số.

Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch NTM, rà soát, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM tại các xã, hoàn thành xong trong năm 2022.

Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới “Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định” yêu cầu mỗi xã có ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí độc lập cho người già và trẻ em. Trong trường hợp chưa có có điều kiện đầu tư riêng biệt điểm vui chơi, giải trí và thể thao, thì có thể đặt trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và phải có trang thiết bị hoạt động phù hợp. Đồng thời, phải cam kết lộ trình đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho người già và trẻ em. Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ thôn, làng, bản, ấp, Tổ dân phố (gọi chung là Khu dân cư) có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng” đạt 100% theo tất cả các vùng cụ thể: 100% các thôn, làng, bản, ấp, Tổ dân phố (gọi chung là Khu dân cư) có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.

Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng. Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên” yêu cầu trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận.

Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện thôn mới “Trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, có nhiều hoạt động kết nối với xã” yêu cầu quy hoạch đất tại vị trí trung tâm đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Thư viện được bảo đảm nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và có khả năng kết nối, liên thông với mạng lưới thư viện của tỉnh, thành phố.

Đối với tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia về huyện thôn mới nâng cao “Có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao” yêu cầu có 100% các công viên, hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời và phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho người dân trong huyện. Nội dung tiêu chí “Các giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả” thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa. Tiêu chí “Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội” sẽ xây dựng chuyên mục du lịch trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội.

 Mạnh Hà

  • Tags: