Uỷ ban Dân tộc: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Hầu A Lềnh gặp mặt chúc mừng cơ quan báo và tạp chí

22/06/2024 11:14:31 SA
Share Bai :

Hàng năm, vào mỗi dịp 21 tháng 6 nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) cả nước các cơ quan tổ chức chính trị và cá nhân hướng về chúc mừng các cơ quan báo chí. Nhằm biểu dương, động viên vinh danh, động viên chia sẻ cùng với các cơ quan báo chí, đây là một hoạt động thiết thực ghi nhận sự đóng góp quan trọng, của các cơ quan báo chí, đối với sự phát triển của mỗi cấp mỗi ngành đóng góp chung sự phát triển của đất nước.

Thành phần dự gồm: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A LềnhThứ trưởng – Phó chủ nhiệm Y Vinh Tơ, Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Y Thông đại diện lãnh đạo Vụ tuyên truyền, Vụ kế hoạch tài chính, Vụ tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Lê Công Bình - Báo Dân tộc & Phát triển, Tổng Biên tập Nguyễn Quang Hải - Tạp chí Dân tộc; lãnh đạo Cổng thông tin điện tử, Lãnh đạo Tạp chí nghiên cứu Dân tộc (Học viện Dân tộc).


Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Với phương châm cơ quan báo chí phải linh hoạt năng động, làm nguồn thông tin cho các cơ quan báo chí khác, Tạp chí Dân tộc tổng kết lý luận, nghiên cứu, để tham mưu cho Ủy ban ban hành chính sách. Vai trò Hội đồng biên tập phải được khẳng định, nhằm liên kết, thăng hạng tính điểm khi đăng trên Tạp chí Dân tộc.

UBDT có 4 cơ quan làm báo chí, cơ quan quản lý báo chí Vụ tuyên truyền, cơ quan báo chí Báo dân tộc & phát triển, Tạp chí Dân tộc, cơ quan báo chí cấp phòng Cổng thông tin điện tử và Tạp chí nghiên cứu Dân tộc thuộc Học viện Dân tộc đây là thế mạnh của Ủy ban.

Lĩnh vực công tác tuyên truyền trong tâm về công tác dân tộc hết sức quan trọng đi đầu trong mọi vấn đề mọi thời đại, nếu không có công tác tuyên truyền định hướng về mặt tư tưởng dư luận, trên cơ sở đó định hướng cho các cấp cách ngành, toàn thể nhân dân hướng đến một mục tiêu lớn, thì mọi việc rất khó thành công, thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đấy và nền báo chí cách mạng việt Nam ra đời và trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, và sáng lập của chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đến nay đã 99 năm. Trải qua các thời kỳ cách mạng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đóng góp đồng hành cùng dân tộc là lực lượng xung kích, tin cậy, tiên phong, trên mặt trận tư tưởng mọi mặt của cuộc sống đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tạo nên tinh thần, tốt cho toàn xã hội và tạo ra lớp lớp những người làm báo không những ở lĩnh vực báo chí, cống hiến dấn thân cho những sự nghiệp chính trị cao cả và xây dựng một nền báo chí thực sự báo chí cách mạng, góp phần đưa tiếng nói của Đảng và nhà nước về lĩnh vực dân tộc đến với đông đảo nhân dân. Ủy ban Dân tộc chúng ta cũng là cơ quan làm nhiệm vụ hết sức vẻ vang.   

Ghi nhận đóng góp quan trọng của báo chí, hết sức quan trọng, mọi vấn đề chỉ đạo, định hướng các cấp, các ngành hướng đến, trong cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó. Người sáng lập Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng, xây dựng bảo vệ tổ quốc, cống hiến, dấn thân, xây dựng báo chí, góp phần quan trọng sự nghiệp chung đến với nhân dân, UBDT làm nhiệm vụ vẻ vang về công tác dân tộc, đóng vai trò dân vận đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận của Chính phủ, Uỷ ban cũng là cơ quan đoàn kết các dân tộc tông qua khâu xây dựng chính sách, khâu lắng nghe đề xuất của nhân dân, điều chỉnh chính sách, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành chính sách mới, đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số. Để thực hiện một chiến lược hết sức quan trọng, chiến lược về công tác dân tộc của Đảng, mà để làm được điều này thì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là một việc trọng yếu, chỉ khi nào người dân hiểu được đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì lúc đó nhân dân mới đồng thuận đi theo làm theo. Và đối tượng của chúng ta ở nhiều vùng miền khác nhau, văn hóa khác nhau, trình độ khác nhau, từ đó nhận thức khác nhau dẫn đến hành động khác nhau. Như vậy rõ ràng phải có định hướng tốt, phải có tư tuyên truyền tốt, vận động tốt, mà không ai hơn là các cơ quan báo chí phải làm việc này. Vì không có cơ quan dân vận, ta không có lực lượng đi làm tuyên truyền miệng, phải tuyên truyền thông qua hệ thống công tác truyền thông, của ngay bản thân cơ quan báo chí của Uỷ ban. Theo đó tranh thủ cơ quan truyền thông của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác trên cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng", những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu “Đánh giá cao vai trò trong công tác tuyên truyền của Uỷ ban, trong 78 năm năm qua. Và nhất là nhiệm kỳ gần đây trong thời kỳ đổi mới, các cơ quan báo chí tuyên truyền của Uỷ ban cũng đã từng bước khắc phục khó khăn vươn lên trong thực hiện tiễn, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, các hoạt động của Uỷ ban và cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, đồng thời phản ánh kịp thời khách quan trung thực quá trình triển khai thực hiện chính sách, các hoạt động sự kiện diễn ra đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Góp phần lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước cấp uỷ chính quyền các cấp, đây cũng là những đóng góp hết sức quan trọng, trong thời kỳ đổi mới”.

Trong nhiệm kỳ này của Chính phủ, UBDT đang tập trung nỗ lực tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc đã được ban hành, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan làm công tác dân tộc, các cơ quan báo chí của Uỷ ban cũng là những cơ quan chủ lực, để góp phần chuyển tải, mục tiêu về nội dung về phương pháp tiến hành và mô hình cách làm hay, trong việc tổ chức thực hiện các chính sách và chương trình mục tiêu, đóng góp quan trọng cho việc triển khai mục tiêu cho các địa phương. Cơ quan quản lý báo chí có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban, trình các cấp có thẩm quyền, ban hành chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua.     

Tổng biên tập Lê Công Bình - Báo Dân tộc & Phát triển phát biểu đáp từ: “Cơ quan báo chí của Uỷ ban vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thiện sứ mệnh của mình. Đội ngũ làm báo quyết tâm cao hơn nữa trong thời gian tới, trong thời đại mạng xã hội phát triển như lấm sau mưa, cạnh tranh trực tiếp với cơ quan báo chí. Tuy những thử thách mà những người làm báo luôn vượt qua mọi khó khăn khi tác nghiệp của nghề. Đội ngũ làm báo tiếp tục khẳng định chất lượng và nội dung, cho dù còn muôn vàn khó trước mắt và lâu dài”.

Thực tiễn của thời đại dòi hỏi đội ngũ làm báo lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật thay đổi tư duy, tìm kiếm cơ hội nâng cao năng lực, làm thỏa mãn nhu cầu bạn đọc, nỗ lực cùng chung mục đích mục tiêu, phát triển cơ quan báo chí. Phát triển cơ quan báo chí xứng tầm thời đại, các thông tin, chính sách,báo và Tạp chí của công tác dân tộc phải là đề dẫn, làm nguồn phát cho các phương tiện truyền thông khác trong và ngoài Ủy ban.  

Nhà báo. Th.S Trần Quốc Hoàn

  • Tags: