Tag > Hưng Hà (Thái Bình): Trạm trộn bê tông có hoạt động trên hành lang đê điều ?