Họp báo về Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024

16/11/2023 9:02:42 SA
Share Bai :

Chiều ngày 14/11, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I năm 2024 đã tổ chức Họp báo để công bố thông tin liên quan tới giải thưởng. Tham dự chương trình họp báo có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng; lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ban Thi đua Khen thưởng; Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh; Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm thể thao truyền thông và văn hoá các huyện, thành phố; phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh và Báo Quân khu Một dự và đưa tin. Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải thưởng; Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, Phó trưởng Ban tổ chức Giải thưởng; Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng đồng chủ trì chương trình họp báo.

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải chủ trì Họp báo.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng thông tin báo cáo tiến độ thực hiện Giải thưởng tới các đại biểu.


Tại họp báo, đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I năm 2024 đã báo cáo tiến độ thực hiện Giải thưởng tới các đại biểu. Theo đó, ngay sau khi HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, Quy định nội dung, mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024; Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 10/10/23 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024; Cơ quan thường trực Giải thưởng (Hội Nhà báo tỉnh) đã tham mưu, đề xuất các văn bản liên quan đến công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng, ban hành các văn bản theo quy định, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng. Tổ chức họp Ban Tổ chức và Họp báo tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Giải thưởng. Ban hành văn bản thành lập Hội đồng giám khảo, gửi công văn mời thành viên tham gia Hội đồng giám khảo. Dự toán kinh phí tổ chức cá hoạt động liên quan đến Giải thưởng… 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng thông tin về thể lệ Giải thưởng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cũng đã thông tin về thể lệ giải thưởng. Theo đó, Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024 sẽ có đối tượng tham gia rộng lớn (Là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng Tiếng Việt được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Báo chí). Với 4 thể loại báo chí chính gồm: Báo in, Báo hình, Báo nói và Báo điện tử. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia 2 tác phẩm với mỗi thể loại báo chí. Các tác phẩm đủ điều kiện tham dự giải là tác phẩm sử dụng lần đầu trong 02 năm (từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023). Cơ cấu giải thưởng: Giải đặc biệt (nếu có); giải A, B, C và khuyến khích với mức chi cao nhất lên tới 20 lần mức lương cơ sở hiện hành (36 triệu đồng)….

Nhà báo Lê Huy Hòa, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh đặt câu hỏi về thời lượng cho từng thể loại tham dự Giải thưởng.


Cũng tại họp báo, các đại biểu đã đặt câu hỏi về những vấn đề cần lãm rõ như thời lượng tác phẩm dự thi cho từng thể loại, số lượng tác phẩm với mỗi tác giả, hồ sơ tuyển chọn của từng cơ quan khi sơ tuyển… các vấn đề đã được Ban Tổ chức tiếp thu, trả lời làm rõ. Kết thúc họp báo, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024 là nơi tôn vinh nghề báo với cơ cấu giải thưởng lớn. Đồng thời đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Giải thưởng kêu gọi các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi thông tin về Giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng tác giả trong mọi vấn đề khi gửi tác phẩm tham dự.

Hữu Hảo tổng hợp