Hà Nội: Hội Cựu chiến binh quận Hà Đông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027

01/08/2022 4:52:17 CH
Share Bai :

Ngày 28, 29/7/2022, được sự nhất trí của Hội CCB thành phố Hà Nội và Quận ủy quận Hà Đông; Hội CCB quận Hà Đông đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.


Đ/c Thiếu tướng Phùng Đình Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Tp. Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Về dự Đại hội có các đ/c: Thiếu tướng Phùng Đình Thảo – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội; Đ/c Nguyễn Thanh Xuân – Bí thư Quận ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, cùng các đ/c trong Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Hà Đông và 150 đ/c là Đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.523 hội viên CCB trong toàn Quận.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh trực tiếp, thường xuyên và kịp thời của Ban Thường vụ Quận ủy, sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của thường trực Hội CCB thành phố Hà Nội, sự phối hợp giúp đỡ và tạo điều kiện của UBND, UBMT Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất của trên một vạn cán bộ, hội viên và các thế hệ CCB trong quận, từ đó đã góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra. Trong 5 năm qua, Hội CCB quận thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, hội viên CCB luôn đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và Khối đại đoàn kết toàn dân.                                      

 Bằng quyết tâm và sự đoàn kết  chung sức, đồng lòng, cán bộ, hội viên Hội CCB quận Hà Đông luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thực hiện tốt vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị của Hội và 07 nhiệm vụ, 05 chuyên đề của Hội CCB Việt Nam, tích cực tham gia, xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nét nổi bật trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022 đó là việc triển khai hiệu quả phong trào “CCB nêu gương sáng”, thực hiện đề án 03 của Hội Cựu chiến binh thành phố, giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiều hộ gia đình đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện và tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Hội thường xuyên duy trì 46 tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với 1770 tổ viên số dư vay vốn luôn đạt trên 96,654 tỷ đồng, từ đó đã tạo công ăn việc làm cho trên 200.000 lao động. Hội đã xây dựng được quỹ nội bộ với 5,264 tỷ đồng đạt bình quân gần 502.000 đồng /1 hội viên; Từ đó các Hội cơ sở đã cho vay gần 3 tỷ đồng không tính lãi, hoặc lãi xuất thấp tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay Hội CCB Quận có trên 85 % hộ gia đình hội viên khá, giàu, không còn hội viên nghèo. Cuộc vận động ủng hộ xoá nhà dột nát luôn được quận Hội triển khai hàng năm. Trong 5 năm qua toàn quận Hội đã có 50.384 lượt hội viên tham gia với số tiền 1.278.729.000 đồng ủng hộ, Số tiền trên nộp Hội CCB thành phố theo quy đình và góp phần xóa được 31 nhà dột nát (trong đó có 2 nhà của Hội CCB huyện Tuần giáo tỉnh Điện Biên, 01 nhà tại huyện Thường Tín). Cùng với đó, Hội đã tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tại các trường tiểu học, và THCS Nguyễn Trãi. Phú Lương… Hội thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong 5 năm qua, Hội đã phát triển được 1.304 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn quận lên 10.523 hội viên, sinh hoạt ở 19 Hội cơ sở.   


Ban Chấp hành Hội CCB quận Hà Đông lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Quận tiếp tục bám sát nhiệm vụ của Quận ủy, chính quyền địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương; từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; Hàng năm 100% Hội CCB cơ sở và chi hội đạt TSVM, Quận Hội 4 năm đạt TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương Hội và UBND thành phố tặng cờ Thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đình Thảo – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố và đ/c Nguyễn Thanh Xuân –Bí thư Quận ủy quận Hà Đông ghi nhận những thành tích Hội CCB quận Hà Đông đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí cũng nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB Quận trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở và chi hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Các đ/c lãnh đạo Hội CCB Quận và lãnh đạo quận Hà Đông mong muốn Hội CCB quận Hà Đông tiếp tục xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" để tạo sức mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội CCB.

Với chủ đề: "Giữ vững bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao góp phần xây dựng quận Hà Đông ngày càng văn minh, giàu đẹp", Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 08 chỉ tiêu cơ bản, 01 khâu đột phá, 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội Đại biểu Hội CCB quận Hà Đông đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB quận Hà Đông nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Ban kiểm tra 3 đồng chí; đồng chí Lê Văn Nhân - Phó Chủ tịch Hội đắc cử Chủ tịch Hội CCB Quận, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

                                                    CTV Nguyễn Văn Chiến

  • Tags: