Đắk Lắk: UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

01/06/2022 6:59:05 CH
Share Bai :

Sáng 1/6, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022.

Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Trong tháng 5 năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Vụ đông xuân 2021-2022 toàn tỉnh thu hoạch được trên 55.000 ha, chiếm 86,3% kế hoạch thực hiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 giảm 4,76% so với tháng 4, lũy kế 5 tháng tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng trong tháng 5 ước thực hiện 9.180 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đạt 145 triệu USD, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 560 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước thực hiện 802 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt trên 3 ngàn 883 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 105 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng lên 535 doanh nghiệp, tăng 2,29%. Ngành du lịch đón khoảng 150 ngàn lượt khách, tăng 20% so với tháng 4; lũy kế 5 tháng toàn tỉnh ước đón 454.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 360 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch năm.

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Phiên họp

Tình hình dịch COVID-19 bệnh trên địa bàn được kiểm soát, phù hợp với tình hình thực tế. Các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền được duy trì, đáp ứng nhu cầu về tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Đinh Xuân Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Tại phiên họp, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 5 và nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 6 năm 2022. Các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung về công tác quản lý bảo vệ rừng; đảm bảo an toàn hồ đập trong phòng chống thiên tai; thu ngân sách Nhà nước; tiến độ thi công và giải ngân nguồn đầu tư xây dựng cơ bản....

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 6/2022, các sở, ngành, địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu chậm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tích cực triển khai công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo giải ngân các nguồn vốn đúng kế hoạch; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; quan tâm công tác thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng liên quan an ninh quốc gia; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công; quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

(Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk)

Lê Nga