Cà Mau thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực

19/07/2022 12:13:37 CH
Share Bai :

Ngày 18/7, trong chương trình Hội nghị lần thứ XI, Tỉnh ủy khóa XVI, tỉnh ủy Cà Mau công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau.

Theo quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên, gồm: 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên.

Trong đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Cà Mau chính thức ra mắt Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực

5 Phó Trưởng ban gồm: Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Minh Ý, Chủ nhiệm Ủy ban.

9 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Bộ chỉ huy quân sự, Tòa án, Viện kiểm sát, Sở Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc Tập trung dân chủ; Tập thể thảo luận. Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Theo quy chế, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi có căn cứ xác định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đăng Khoa

  • Tags: