Cà Mau: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện, nâng cao chỉ số Xanh

27/07/2023 3:17:25 CH
Share Bai :

MTXH - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, gắn với nâng cao chất lượng quản trị môi trường, cải thiện điểm số và thứ hạng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số xanh cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo kết quả đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố Chỉ số PGI  (bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh) năm 2022, tỉnh Cà Mau được đánh giá 12.80 điểm, thấp hơn mức trung vị, xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; xếp thứ 12/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phân công các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PGI  trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số xanh cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, đối với Chỉ số thành phần 1 - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu để các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm và hiểu rõ; nâng cao kết quả thực hiện đối với chỉ số do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố về số trạm quan trắc chất lượng không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị.

Đối với Chỉ số thành phần 2 - Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của tỉnh; nghiêm túc xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về môi trường; nâng cao kết quả thực hiện đối với các chỉ số do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định số 3979/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 11/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50m3/ngày trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn; chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đối với Chỉ số thành phần 3 - Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh: Triển khai mua sắm xanh, dịch vụ công xanh đối với các cơ quan Nhà nước và tích hợp các tiêu chí mua sắm xanh vào quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định; tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giúp cho doanh nghiệp nắm và hiểu rõ hơn đối với các lĩnh vực bảo tồn, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng năng lượng tái tạo; sản xuất năng lượng tái tạo; giảm thiểu sử dụng nhựa; tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giúp cho doanh nghiệp nắm và hiểu rõ các quy định pháp luật môi trường, đầu tư vào quản lý hiệu quả chất thải rắn, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và giảm thiểu ô nhiễm không khí; tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp nắm và hiểu rõ các quy định về tái trồng rừng; nâng cao kết quả thực hiện đối với các chỉ số do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định số 3979/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 11/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Chỉ số thành phần 4 - Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường: Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; năng lượng sạch/năng lượng tái tạo; ban hành quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp để cải thiện hoạt động môi trường; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp về tăng khả năng chống chịu thiên tai; khuyến khích, hỗ trợ về tái trồng rừng.

Song song đó, tỉnh Cà Mau cũng tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, kiểm soát và khuyến khích sử dụng tiết kiệm năng lượng; tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2025; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường làng nghề và khu vực nông thôn./.

Hoàng Ngọc

  • Tags: