Cà Mau: Mở rộng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh rộng rãi

21/04/2023 4:57:42 CH
Share Bai :

Chiều ngày 20/4/2023 tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã diễn ra chương trình Hội nghị báo chí năm 2023. Tham dự có đại diện UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau.

Qua đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2091-CV/VPTU ngày 28/11/2022 về tham mưu, đề xuất hợp tác với các cơ quan báo chí năm 2023; nhằm đánh giá tổng kết công tác thông tin tuyên truyền về tỉnh Cà Mau năm 2022 và công tác hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh trong năm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyền truyền; đồng thời xác định nội dung trọng tâm hợp tác tuyên truyền về tỉnh Cà Mau trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thực hiện hiệu quả những quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, sâu rộng theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, nhằm lan tỏa những nội dung tích cực về Cà Mau, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển của địa phương.

Cà Mau tổ chức Chương trình hội nghị báo chí năm 2023

Được Tỉnh ủy quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp cận thông tin tuyên truyền kịp thời. Hầu hết các cơ quan đơn vị hợp tác đều thực hiện tuyên truyền đúng nội dung và số lượng tin bài đã ký kết. Nội dung chủ yếu tập trung giới thiệu về vùng đất và con người Cà Mau; phản ánh những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ then chốt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện; phản ánh gương người tốt việc tốt; phát hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, chủ động phòng chống thiên tai và dịch bệnh; chuyển đổi số… Qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá toàn diện về Cà Mau với bạn bè, đối tác trong nước và ngoài nước.

Toàn cảnh hội nghị

Nhờ mở rộng hợp tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng đã đem lại hiệu quả tích cực. Nhất là sự quan tâm tuyên truyền các hoạt động chăm lo đời sống người dân, phục hồi sản xuất; tuyên truyền những điểm sáng và tích cực về công tác chỉ đạo điều hành, kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hình ảnh, thương hiệu Cà Mau; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giúp công tác chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo kịp thời và hiệu quả, xử lý công việc nhanh chóng, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhiệm vụ mời gọi đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cà Mau… Đặc biệt, trong năm 2022 những bài viết sai trái, đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân… không xảy ra.

Việc mở rộng hợp tác tuyên truyền đã mở ra điều kiện và diện lan tỏa thông tin một cách kịp thời, nhất là những thông tin mang tính định hướng về mọi mặt cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương thu hút đầu tư, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh.

Hữu Huyền – Trung Phong

  • Tags: