Cà Mau: Chuyển đổi số trong ngành y tế hướng tới phục vụ người dân tốt hơn

10/10/2022 5:36:37 CH
Share Bai :

Ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những ngành được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Cà Mau.

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, xác định ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những ngành được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Thời gian qua, các cơ sở y tế trong tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều phương án nhằm hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và tạo thuận lợi hơn cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, điện tử hóa trong y tế tạo thuận lợi cho y, bác sĩ và nhân viên y tế trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Hiện nay, trện địa bàn tỉnh Cà Mau, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị và mỗi người dân đều đang sôi nổi thực hiện chuyển đổi số. Để có thể vận hành một cách nhanh chóng, chính xác, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp, thích ứng linh hoạt trong thời đại 4.0 thì sự vào cuộc của công nghệ thông tin, của số hóa, điện tử hóa là vô cùng cần thiết, là xu hướng tất yếu của sự phát triển. Để hỗ trợ cho chuyển đổi số, Ngành Y tế tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa, đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu tập trung, bảo đảm cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thống kê y tế điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử,...

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Trần Quang Khóa, thông tin: “Ngành Y tế tỉnh đã ban triển khaai, hành nhiều kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế trong công cuộc chuyển đổi số. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được xác định ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, các cơ sở y tế công lập đã triển khai hệ thống khám chữa bệnh VNPT-HIS và hiện tại đã đáp ứng quy trình khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Bảo hiểm y tế tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử theo nguyên lý y học gia đình và hệ thống quản lý y tế cơ sở (VNPT-HMIS). Ngoài ra, khuyến khích các cơ sở y tế tăng cường triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch, khám bệnh từ xa (vnCare)”.

Chuyển đổi số trong ngành y tế là hướng tới nền y tế số, y tế điện tử. Y tế số giúp các cơ sở y tế thuận tiện trong quản lý nhờ vào các phần mềm, hệ thống quản lý hồ sơ khám chữa bệnh. Để các đơn vị quản lý dễ dàng và khai thác dữ liệu nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho quản lý và chăm sóc người bệnh. Hệ thống khám chữa bệnh VNPT-HIS được triển khai đồng bộ tại 3 tuyến từ tỉnh đến xã với tổng số 1.180.288 /1.326.693 hồ sơ được tạo lập chiếm 88% trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, chuyển đổi số từng bước đem lại điều kiện chăm sóc sức khỏe tiên tiến, hiệu quả cho người bệnh, mang đến những dịch vụ tốt và hiện đại. Trên tinh thần đó, Ngành Y tế tỉnh Cà Mau đã khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở y tế công triển khai nhiều dịch vụ, ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, khi đó bệnh nhân sẽ trở thành khách hàng. Thời gian qua, 14 cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh tuyến 2 và 3 triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch, khám bệnh từ xa (vnCare). Tính đến ngày 22/09/2022 đã đăng ký và tạo lập 110.369 hồ sơ; 1682 lượt người đặt lịch; 110.000 người người dân cài App vnCare có sổ sức khỏe điện tử. Người dân có thể tự theo dõi sức khoẻ của mình thông qua phần mềm có hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Mặc dù, đang từng bước tiến tới hiện đại hóa ngành y tế, song vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện y tế số. Có nhiều phần mềm triển khai trên địa bàn, phải kết nối liên thông với nhau dẫn đến tốn kinh phí, công sức và hoạt động đôi lúc không thông thương. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ sở y tế chưa đáp ứng nhu cầu cho việc kết nối và chuyển tải dữ liệu đạt theo yêu cầu nhất là khi truyền tải các hình ảnh động phục vụ cho hội chẩn. Nhiều nhân viên y tế tại các đơn vị chưa thành thạo công việc và số ít chưa quyết tâm triển khai thực hiện. Tại một số nơi, người dân nhất là khu vực nông thôn chưa quen dùng công nghệ thông tin và chủ yếu thực hiện các cách thức như thanh toán viện phí, đăng ký khám, chữa bệnh... theo cách truyền thống.

Để tiếp tục đồng hành, thực hiện nhanh và sâu hơn công cuộc chuyển đổi số, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Trần Quang Khóa cho biết: “Thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành y tế tăng cường thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau theo đúng tiến độ. Theo đó, tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tuyên truyền truyền người dân thực hiện sổ khám bệnh điện tử khi đến các cơ sở khám chữa bệnh và tự theo dõi sức khỏe. Tiếp tục tăng cường thực hiện và tuyên truyền người dân đặt lịch khám chữa bệnh từ xa. Ngoài ra, phối hợp sở, ngành liên quan triển khai khám sức khỏe lái xe điện tử; làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên phần mềm tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu dùng chung. Chỉ đạo các cơ sở y tế từng bước triển khai bệnh án điện tử. Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh theo tiến độ”.

Đăng Khoa

  • Tags: