Cà Mau: Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

11/06/2024 11:12:08 SA
Share Bai :

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tỉnh Cà Mau năm 2024.

Cà Mau chuẩn bị công tác đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28/6/2024. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2024 (Sở Giáo dục và Đào tạo) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi.

Trong thời gian này, các cơ quan phải phổ biến quy định, quy chế tổ chức thi, các vấn đề cần lưu ý của thí sinh khi dự thi, nội dung có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2024 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28/6/2024. Cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho người dân, thực hiện tốt việc định hướng dư luận xã hội; góp phần phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Dành thời lượng phù hợp để biểu dương, tôn vinh tấm gương điển hình, tiêu biểu trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp sức mùa thi. Bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền được đầy đủ, sâu, rộng, kịp thời, chính xác quá trình tổ chức và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2024.

Đồng thời, tuyên truyền cho học sinh, các bậc phụ huynh và Nhân dân về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia Kỳ thi.

Bên cạnh đó, UBND các huyện và thành phố Cà Mau chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao cấp huyện, UBND cấp xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa kỳ thi, phổ biến quy định, quy chế tổ chức thi, các vấn đề cần lưu ý của thí sinh khi dự thi, nội dung có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2024. Kịp thời biểu dương, tôn vinh tấm gương điển hình, tiêu biểu trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp sức mùa thi.

Doanh nghiệp bưu chính bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ bưu chính, tạo thuận lợi cho việc tổ chức kỳ thi, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nếu có); chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh. Ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát các công điện, công văn, tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và ngược lại để phục vụ kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác dịch vụ bưu chính; bảo đảm hoạt động bưu chính được liên tục, thông suốt, tuyệt đối an toàn, an ninh trong việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu gửi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2024. Có phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ đối với hồ sơ, bưu gửi liên quan đến kỳ thi. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh...) sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển, hồ sơ nhập học của thí sinh.

Ngoài ra, doanh nghiệp viễn thông bảo đảm các điều kiện về thông tin liên lạc được an toàn, thông suốt giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các điểm thi; phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2024, nhất là trong suốt các ngày diễn ra kỳ thi tại các điểm thi, thời gian công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thí sinh.

Bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các thí sinh và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong suốt Kỳ thi. Bảo đảm dung lượng đường truyền, băng thông kết nối, lưu thoát lưu lượng, không bị nghẽn mạng; sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố, ứng cứu thông tin nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tra cứu thông tin về kỳ thi của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Sẵn sàng phương án ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông) khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác trên cùng địa bàn để bảo đảm thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống. Phối hợp với đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng xấu đến Kỳ thi. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Lê Minh - Duy Hiếu

  • Tags: