Bến Tre: Tìm giải pháp gỡ khó cho các Hợp tác xã nông nghệp

10/11/2022 4:46:52 CH
Share Bai :

Theo ông Trần Ngọc Tam Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre: Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Sáng 9/11, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện 80 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, kinh doanh tham gia vào chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh.

Buổi đối thoại đã cung cấp, trao đổi thông tin và giải đáp những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các hợp tác xã, doanh nghiệp đang hoạt động tham gia vào chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành sát sao, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách để phát triển kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã, tổ hợp tác nói riêng.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân tỉnh Bến Tre cùng đồng lòng, góp sức, chung tay hỗ trợ kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Đến nay, , toàn tỉnh có 179 hợp tác xã, với hơn 47.000 thành viên. Các hợp tác xã hoạt động trên 6 lĩnh vực chủ yếu: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây lắp điện; nông nghiệp-thủy sản; quỹ tín dụng nhân dân; thương mại-dịch vụ, kinh doanh tổng hợp; giao thông- vận tải; tài nguyên- môi trường.

Trong đó có 140 hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và có 80 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh tham gia vào chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh. Doanh thu bình quân khoảng 2 tỷ đồng; giải quyết cho khoảng 3.000 lao động làm việc thường xuyên tại các hợp tác xã.

Theo ông Trần Ngọc Tam, kinh tế tập thể đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương theo hướng huy động nguồn lực tại chỗ; từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế hộ, người dân. Đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp đã giúp người dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp dựa vào sản phẩm tạo ra trên cơ sở liên kết, hợp tác cùng có lợi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Theo đó, phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh không cao do đó lợi ích đem lại cho các thành viên còn thấp; tổ chức bộ máy, năng lực quản lý, điều hành hợp tác xã mặc dù được cải thiện qua từng năm nhưng còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ hợp tác xã cơ bản chưa được đào tạo chuyên sâu.

Ngoài ra, liên kết giữa các hợp tác xã với các loại hình kinh tế khác và liên kết giữa hợp tác xã với nông dân và doanh nghiệp tính bền vững chưa cao; công tác quản lý nhà nước, phối hợp giữa các ngành và địa phương có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ và thiếu đồng bộ. Số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã có tăng nhưng chất lượng và giá trị chưa tương xứng với tiềm năng phát triển…

Không chỉ thế, nhiều hợp tác xã đã phản ánh những khó khăn về vốn hoạt động và đất đai làm trụ sở, cơ sở sơ chế, sản xuất để giao dịch và hoạt động...

Qua đó, các hợp tác xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh cần có chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng, thuế, đất đai, khoa học công nghệ; hỗ trợ hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các chuỗi sản phẩm chủ lực; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc hàng hóa; hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình điểm cho các hợp tác xã trồng dừa, bưởi; hỗ trợ về khoa học công nghệ, về thông tin thị trường...

Các vấn đề của đại biểu đặt ra tại hội nghị đã được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trả lời đầy đủ, thấu đáo. Đồng thời tiếp thu, ghi nhận ý kiến của đại biểu để nghiên cứu, vận dụng hợp lý, phù hợp vào quá trình điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh phải thường xuyên quán triệt, nhận thức đầy đủ, thống nhất hành động, huy động được sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện khung pháp luật, chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh, đặc biệt là nghiên cứu thực tiễn, chỉ đạo, tuyên truyền xây dựng, phát triển hợp tác xã kiểu mới, phù hợp với thị trường; bổ sung những nội dung, nhiệm vụ mới mang tính đột phá.

Qua đó làm tốt hơn nữa quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp hoạt động bảo đảm tính ổn định lâu dài, có kết quả rõ rệt. Mặt khác, cần xác định rõ, thống nhất nhận thức về chuỗi giá trị, lợi ích tham gia chuỗi giá trị là gì; cách làm để triển khai chuỗi giá trị có tính hệ thống để triển khai trong thực tế.

Các sở, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ để tiếp tục hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; thông qua hoạt động phối hợp phải tập trung được mọi nguồn lực để hỗ trợ hoạt động hợp tác xã.

Đồng thời, các hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, lựa chọn nhân sự phù hợp và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm công tác quản trị; tăng cường nguồn lực của hợp tác xã để liên kết, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; chủ động sản xuất kinh doanh thực chất, gắn với chuyển đổi số, thương mại điện tử; chú trọng nhiều hơn đến việc ứng dụng công nghệ mới, chứng nhận chất lượng sản phẩm; bao bì, mẫu mã, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc để sản phẩm của hợp tác xã đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Đăng Khoa - Trần Phú

  • Tags: