Tag > VNM

  • Học đầu tư theo Warren Buffett, test nhanh với cổ phiếu VNM

    Học đầu tư theo Warren Buffett, test nhanh với cổ phiếu VNM

    20/06/2022 11:04:38 CH

    Với nhiều năm kinh nghiệm, Warren Buffett đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho các “chứng sĩ”. Dưới đây là 5 nguyên tắc đầu tư nổi tiếng của Warren Buffett và mối liên hệ, so sánh với cổ phiếu của doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa – Vinamilk.