Tag > Vinamilk: Mảng Xuất Khẩu Mở Đầu 2023 Với Nhiều Hợp Đồng Mới Tổng Giá Trị 100 Triệu Đô La Mỹ

  • Vinamilk: Mảng xuất khẩu mở đầu 2023 với nhiều hợp đồng mới tổng giá trị 100 triệu đô la Mỹ

    Vinamilk: Mảng xuất khẩu mở đầu 2023 với nhiều hợp đồng mới tổng giá trị 100 triệu đô la Mỹ

    28/02/2023 4:19:51 CH

    ​Cuối tháng 2, tại hội chợ Gulfood Dubai 2023 - hội chợ thương mại hàng nông sản, thực phẩm lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm từ năm 1995, Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa góp mặt. Tại đây, chia sẻ về hoạt động xuất khẩu đầu năm 2023, đại diện doanh nghiệp cho biết đã ký thành công nhiều hợp đồng với tổng giá trị đạt 100 triệu đô la Mỹ..