Tp. Hồ Chí Minh: Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 -2026

13/12/2023 3:16:36 CH
Share Bai :

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi Thường trực UBND TP.HCM được kiện toàn gồm 6 thành viên.

Theo đó, bên cạnh các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ khác, đột xuất do Chủ tịch UBND TP giao, các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi: 

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi

Chỉ đạo, giải quyết công việc hằng ngày của UBND TP. Chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quốc phòng, an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; an toàn giao thông; đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP. Theo dõi, chỉ đạo: thành phố Thủ Đức, Quận 1, Quận 7, huyện Cần Giờ

 Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan: 

Phó chủ tịch Võ Văn Hoan.

Giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP với các địa phương.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản trong các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nông thôn mới; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước…

Theo dõi chung Kế hoạch triển khai: Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền;

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương Vùng Tây Nguyên (05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV,…

Phối hợp theo dõi: Học viện Cán bộ Thành phố, Cục Thống kê TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố. Theo dõi, chỉ đạo: Quận 11, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu:

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu

Giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống tham nhũng; theo dõi chung công tác tiếp công dân; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước; thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách; trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành...

Theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực cụ thể do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TP phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương Duyên hải Trung Bộ (06 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

Theo dõi, phụ trách Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030.

Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban dân tộc, Ban tôn giáo (Sở Nội vụ), Ban Tiếp công dân TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, công ty TNHH MTV dịch vụ công ích các quận theo địa bàn phụ trách. Giúp chủ tịch chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Bộ đội biên phòng TP, quận 6, quận 10, quận 12, quận Tân Phú...

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức:

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức

Giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai đề án 06 của Thành phố. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản lĩnh vực: y tế; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; hội đồng hiệu trưởng các trường đại học; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động, thương binh và xã hội; giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; xây dựng đô thị thông minh…

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương Phía Bắc và Bắc Trung Bộ (09 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa).

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp, Sở An toàn thực phẩm Thành phố, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc; Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật,…Phối hợp theo dõi: Bưu điện TP.HCM, Viễn thông TP.HCM, Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM.

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo: Quận 3, Quận 5, Quận 8, quận Tân Bình.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường:

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường

Giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM gắn với xây dựng thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; …

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương Vùng Đông Nam Bộ (05 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh).

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban An toàn giao thông Thành phố, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV,…

Phối hợp theo dõi: các ga đường sắt quốc gia, các cảng sông, cảng biển, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Theo dõi, chỉ đạo: quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn....

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng: 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng

Giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực: kế hoạch đầu tư công; quản lý tài chính, quản lý ngân sách; theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình HĐND TP, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP; chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: tài chính, ngân sách; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Phối hợp theo dõi lĩnh vực: chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan, kho bạc, thuế…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố (HFIC), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC),…

Phối hợp theo dõi: Cục Thuế TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM, Cục Quản lý thị trường TP.HCM, Kho bạc Nhà nước TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo: Quận 4, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân....

Các Phó Chủ tịch chịu sự phân công của Chủ tịch; thay mặt Chủ tịch quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch và trước pháp luật đối với nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo; phối hợp quan hệ công tác với các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực được phụ trách. Chủ tịch không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công Phó Chủ tịch.

Phó Chủ tịch giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Chủ tịch khác, các Phó Chủ tịch chủ động trao đổi, thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình xin ý kiến Chủ tịch đối với các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa các Phó Chủ tịch hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết; báo cáo Chủ tịch về các chủ trương đầu tư mới đối với các công trình, dự án mới thuộc lĩnh vực phụ trách.

Hoàng Ngọc

  • Tags: