Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường trên nền tảng số

18/08/2022 1:06:17 CH
Share Bai :

Nền tảng này cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn mở quốc tế và theo quy định của Nhà nước.

Chiều 17/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh công bố “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường” nhằm phục vụ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên Môi trường đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên – môi trường TPHCM vào năm 2021 (https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn).Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường TPHCM và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ web ngành tài nguyên môi trường hình thành nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường để phục vụ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kích hoạt công bố nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường chiều 17/8.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám dốc Sở Tài nguyên mà Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, nền tảng này cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn mở quốc tế và theo quy định của Nhà nước.

Đây cũng là một trong những ứng dụng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thành phố, đồng thời tạo thuận lợi trong quản lý nhà nước tại đô thị.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết với nền tảng này, các dữ liệu tài nguyên và môi trường, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng”.

“Những dữ liệu đưa vào cổng thông tin đã được các cơ quan cho phép”, ông Thắng lưu ý, và cho biết, nền tảng này cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn mở quốc tế và theo quy định của Nhà nước.

Thông qua nền tảng này, các tổ chức cá nhân có thể hiểu rõ được dữ liệu và cách thức tiếp cận để tạo ra các ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, như: điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và nền tảng Web mà không cần phải làm lại dữ liệu từ đầu. Điều này sẽ góp phần tiết kiệm kinh phí đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng giá trị dữ liệu.

“Khi nào có thông tin và dữ liệu gì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa lên ngay. Dựa vào dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị khác có thể chồng các lớp ứng dụng lên, tạo thành những ứng dụng cụ thể hơn”, ông Thắng nói.

Với nền tảng này, các dữ liệu tài nguyên và môi trường, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng và có thể tích hợp, phát triển với các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau nhằm tiến tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát huy giá trị gia tăng của dữ liệu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng để khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường qua nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường cho tất cả các sở – ban – ngành, quận – huyện trên địa bàn TPHCM, các doanh nghiệp công nghệ thông tin có nhu cầu khai thác và phát triển các ứng dụng chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý điều hành tại các đơn vị. Việc làm này giúp hình thành cộng đồng mở và giúp làm mới (cập nhật các biến động) về dữ liệu chuyên ngành.

Toàn Thắng

  • Tags: