TP. Buôn Ma Thuột: Đãi ngộ vượt bậc thu hút nhân tài với mức lương tối đa 50 triệu đồng/tháng

11/07/2024 8:37:52 SA
Share Bai :

UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa xây dựng đề án về việc thực hiện quy định chính sách ưu tiên thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố.

Đề án thu hút người tài trên 5 lĩnh vực

Theo đó, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, xác định đối tượng ưu tiên, tiêu chí xác định đối tượng là chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (nhân tài) trong các lĩnh vực cần thu hút để người tài có cơ hội cống hiến vì sự nghiệp phát triển chung của thành phố mang tính đột phá nhanh và bền vũng.

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ thông tin đề án với báo chí 

Thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ vượt bậc để thu hút nhân tài về làm việc tại đây. Cụ thể, mỗi người tài về làm việc sẽ được hỗ trợ ban đầu tối đa 500 triệu đồng/người, hưởng mức lương tối đa 50 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều đãi ngộ khác.

Theo đề án, thời gian thực hiện thu hút từ năm 2024 đến hết năm 2027. Dự kiến thu hút được 10 người tài cho các nhóm lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, quy hoạch đô thị, xây dựng - hoạch định chính sách công.

Điều kiện đăng ký tuyển chọn ngoài các tiêu chí chung về sức khỏe, đạo đức, những người tham gia còn phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Trong đó, chuyên gia là người có trình độ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thu hút. Có kinh nghiệm thực tiễn công tác trong lĩnh vực thu hút từ 10 năm trở lên. Trong thời gian công tác được tổ chức ghi nhận, được bổ nhiệm tại các vị trí chủ chốt hoặc chủ trì tham mưu hoạch định các chính sách, chiến lược đạt hiệu quả cao. Chủ trì hoặc tham gia ít nhất một đề án hoặc công trình cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên liên quan đến lĩnh vực thu hút, đã được áp dụng và có hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với nhà khoa học, có trình độ là tiến sĩ, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thu hút. Đã chủ trì thực hiện ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp Bộ trở lên hoặc là thành viên tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan đến lĩnh vực thu hút.

Đối với người có tài năng đặc biệt phải có năng lực đặc biệt xuất sắc, nổi trội, có thành tích, giải pháp, sáng kiến đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực thu hút được các cơ quan chuyên môn, tổ chức khoa học và công nghệ và cộng đồng công nhận.

Nhiều cơ hội lớn mở ra cho thành phố Buôn Ma Thuột phát triển

Theo Nghị quyết 34 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, người tài sẽ được hỗ trợ ban đầu tối đa 500 triệu đồng/người, hưởng mức lương tối đa 50 triệu đồng/người/tháng.

Đối với hợp đồng khoán việc, mức khoán và chi trả được thực hiện theo thỏa thuận. Mỗi công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận thì được hưởng hỗ trợ khuyến khích bằng 1% tổng kinh phí chi trả cho đề án. Tổng mức hỗ trợ khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Ngoài ra, còn được hỗ trợ tiền thuê nhà ở tối đa 10 triệu đồng/tháng cùng với đó người tài còn được cử tham gia các khóa bồi dưỡng trong nước và quốc tế, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, ưu tiên bố trí biên chế để thực hiện tuyển dụng đặc cách theo quy định...

Đề án thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ vượt trội – Làn sóng mới về hành động

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột chia sẻ thêm: Bên cạnh những thành quả đạt được, quá trình xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, là đơn vị hành chính cấp huyện, nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ chuyên môn sâu rất hạn chế.

Xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột xứng tầm trung tâm vùng Tây Nguyên

Việc xây dựng TP. Buôn Ma Thuột từng bước trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên một số lĩnh vực theo định hướng tại Kết luận 67-KL/TW của Bộ Chính trị đòi hỏi phải thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, việc xây dựng đề án thu hút nhân tài bằng chế độ đãi ngộ vượt trội là cần thiết nhằm tạo ra làn sóng mới về hành động, cách làm để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 15/11/2022 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 72/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột. Theo đó, giao HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định chính sách ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng, môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc, quy hoạch, bổ nhiệm, tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi, các chính sách, tiêu chí xác định người tài.

Trên cơ sở đó, ngày 7/12/2023, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết số 34 quy định chính sách ưu tiên, tiêu chí xác định đối tượng để tuyển dụng, hiện thực cơ chế được thù để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Minh Khang