Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Cà Mau

23/07/2021 4:20:45 CH
Share Bai :

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mu đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, hội viên và nhân dân biết và triển khai thực hiện kịp thời.

Đồng thời, theo dõi, giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch; kịp thời phản ánh các trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, trục lợi chính sách để có phương án xử lý theo quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Văn hóa, Sở Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan rà soát, hỗ trợ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh trong việc cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện chính sách nêu trên. Trong đó, lưu ý các thông tin về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; đồng thời, triển khai thông tin chính sách đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu vay vốn.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các huyện xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND cấp xã phối hợp với NHCSXH cấp huyện trong quá trình tổ chức triển khai cho vay trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

NHCSXH tỉnh, huyện tập trung tổ chức cho vay đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn để cho vay, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các huyện phối hợp với NHCSXH tỉnh, huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ để các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người dân được biết và tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn nếu có nhu cầu.

Trung Phong

  • Tags: