Tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi tôm nước lợ tại Cà Mau

10/06/2021 9:11:45 CH
Share Bai :

Do tình hình biến đổi khí hậu, tình hình hạn, mặn diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Cà Mau và các doanh nghiệp, nông dân triển khai mô hình nuôi tôm nước lợ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 2620/TCTS-NTTS ngày 29/12/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021; quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ (Quy chế số 03/QCPH-GTS ngày 22/01/2021); tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện cơ sở sản xuất và chất lượng tôm giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong sản xuất, lưu thông trên thị trường, để đảm bảo sản xuất, cung ứng vật tư, con giống chất lượng cao phục vụ sản xuất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Các cơ quan liên quan phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường để kịp thời khuyến cáo người dân; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, không để bùng phát bệnh dịch; thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật để nuôi tôm hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người nuôi.

Đồng thời, phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân rộng các mô hình nuôi 2, 3 giai đoạn, sử dụng chế phẩm sinh học, nuôi tuần hoàn khép kín, nuôi tôm an toàn sinh học, nuôi tôm - lúa, nuôi tôm hữu cơ, nuôi tôm công nghệ cao,... để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Phát triển các mô hình nuôi tôm tại các vùng có điều kiện sinh thái phù hợp gắn với kiểm soát chặt chẽ điều kiện cơ sở nuôi theo quy định. Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nuôi và doanh nghiệp; kịp thời thông tin tới doanh nghiệp và người nuôi dự báo diễn biến nhu cầu của thị trường tiêu thụ để có kế hoạch thả giống phù hợp; đồng thời, tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người nuôi tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, tối ưu hóa chuỗi sản xuất để giảm giá thành sản phẩm; quan tâm phát triển các sản phẩm phù hợp để thúc đẩy tiêu thụ thị trường trong nước.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, ép giá, gian lận thương mại, thông tin sai sự thật trong sản xuất tôm giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thị trường tiêu thụ tôm,... làm mất ổn định sản xuất.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn về các quy định của Luật Thủy sản 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc và ưu tiên phân bổ nguồn lực hợp lý để triển khai thực hiện gấp việc đăng ký cấp giấy xác nhận mã số cơ sở nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo quy định.

Thực hiện báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ tôm nuôi trên địa bàn tỉnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định. Những khó khăn, vướng măc trong quá trình thực hiện, đề nghị sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, quy định hoặc kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ, ngành có liên quan xem xét, hướng dẫn (đối với trường hợp vượt thẩm quyền của tỉnh).

Trung Phong

Ý kiến bạn đọc