Tag > Sữa Tươi Đầu Tiên Trên Thế Giới Đạt Chứng Nhận Của Tổ Chức Clean Label Project Thuộc “Nhà Vinamilk”

  • Sữa Tươi đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận của tổ chức Clean Label Project thuộc “nhà Vinamilk”

    Sữa Tươi đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận của tổ chức Clean Label Project thuộc “nhà Vinamilk”

    20/05/2023 8:45:24 CH

    Vinamilk Green Farm & Vinamilk 100% Organic là hai sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới đạt được chứng nhận của tổ chức Clean Label Project từ Mỹ. Điều này đã cho thấy sự tiên phong của doanh nghiệp khi luôn chủ động chinh phục các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, và thể hiện rõ tính bền bỉ trong việc không ngừng đầu tư, cải tiến sản phẩm nhằm mang đến chất lượng cao cấp nhất ....