Tag > Ô nhiễm đất

  • Ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam

    Ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam

    28/07/2020 4:12:37 SA

    MT&XH - Vào những năm gần đây, người dân Việt Nam chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường. Đối với người dân vùng nông thôn sống chủ yếu bằng nghề làm nông thì vấn đề ô nhiễm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đặc biệt là ô nhiễm nguồn đất..