Nâng cao nghiệp vụ quản lý, vận hành công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16/11/2022 10:17:17 SA
Share Bai :

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã triển khai tổ chức 8 lớp tập huấn hướng dẫn vận hành và quản lý các công trình cấp nước tập trung tại 23 xã được hưởng lợi, thuộc TP. Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương. Mỗi lớp có khoảng 50 đại biểu tham gia tập huấn.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn thực tế tại công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước nông thôn, truyền thông thay đổi hành vi nhằm thực hiện Dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên” năm 2022 theo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và triển khai tại 21 tỉnh, tuy nhiên nó có thể được điều chỉnh phù hợp để sử dụng cho các địa phương khác và chương trình khác có công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và có Đơn vị cấp nước chuyên nghiệp vận hành.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn gồm cán bộ phụ trách nước sạch, đại diện đơn vị quản lý công trình nước, cán bộ vận hành công trình cấp nước tập trung, đại diện chính quyền địa phương, một số tổ chức hội đoàn thể tại địa phương và trưởng các xóm nhận được lợi ích từ các công trình…

Mỗi lớp tập huấn kéo dài trong vòng 2 ngày. Theo đó, đại biểu được cán bộ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh triển khai, hướng dẫn về các nội dung liên quan đến công trình trình cấp nước tập trung như: Khởi động, lập kế hoạch, thiết kế, chỉ định cán bộ và thành lập Ban nước sạch; lập giá nước sạch, xây dựng công trình, lựa chọn đơn vị cấp nước; vận hành và bảo trì theo dõi giám sát, xây dựng văn hóa dịch vụ, kế toán và lưu trữ sổ sách, bảo vệ nguồn nước và công trình, sửa chữa – thay thế...

Thành lập Ban nước sạch ngay khi khối lượng công việc quản lý công trình và giám sát hoạt động cấp nước hàng ngày trở nên quá tải đối với Cán bộ nước và khi có nguồn kinh phí cho Ban nước sạch hoạt động - Ban nước sạch là một mô hình tự quản của cộng đồng, do cộng đồng bầu ra, phục vụ lợi ích cộng đồng và được UBND xã công nhận. Mục tiêu của chương trình nhằm tăng tính hiệu quả, bền vững của các công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các Đại biểu tham gia thực nghiệm tại một số công trình nước sạch

Tại các lớp tập huấn, đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đi thực tế một số công trình cấp nước tập trung tại một số địa bàn trong phạm vi tập huấn.

Hoa Đà

  • Tags: