Tag > Masan High-Tech Materials từ khai thác bền vững đến sản xuất xanh thông minh

  • Masan High-Tech Materials từ khai thác bền vững đến sản xuất xanh thông minh

    Masan High-Tech Materials từ khai thác bền vững đến sản xuất xanh thông minh

    28/10/2023 5:29:24 CH

    ​Masan High-Tech Materials – công ty thành viên của Tập đoàn Masan là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Sự kiện diễn ra từ ngày 28/10 – 1/11, với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, uy tín trong nước và quốc tế..