Liên hoan Ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022

01/11/2022 1:38:48 CH
Share Bai :

Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến 8/11/2022 cùng với chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ.

Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hàng năm được tỉnh tổ chức một cách long trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí, qua đó nhằm giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và nhân dân tỉnh Trà Vinh nói chung.

Tại buổi họp báo, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh - Phó Ban Chỉ đạo Thường trực Tuần lễ và Lễ hội cho biết, năm nay Tuần lễ văn hóa du lịch - liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn với 16 hoạt động, nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như: chương trình Khai mạc sự kiện Tuần lễ Văn hóa - Du lịch; đêm Lễ hội Ok Om Bok; không gian bánh dân gian và ẩm thực tỉnh Trà Vinh; hội thảo liên kết du lịch và tổ chức đoàn (Famtrip) khảo sát giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tỉnh Trà Vinh; hội chợ xúc tiến thương mại và công nghiệp nông thôn; hội chợ giới thiệu, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Trà Vinh; các gian hàng trưng bày của các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer (09 huyện, thị xã, thành phố), triển lãm hình ảnh, trang phục đồng bào dân tộc, triển lãm sách; Liên hoan múa không chuyên dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ I năm 2022; đua ghe ngo và các hoạt động thể thao khác…

Tuần lễ văn hóa, du lịch và Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm nay diễn ra tại các địa điểm trên thành phố Trà Vinh: quảng trường Trung tâm hội nghị tỉnh, Khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om; Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh cũ; Trung tâm hội nghị tỉnh; sông Long Bình thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 

Cũng tại buổi họp báo, chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lượng giáo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ đồng bào, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Hữu Huyền

  • Tags: