Kết quả sản phẩm công nghiệp chủ lực sau 2 năm đại dịch Covid-19 và mục tiêu năm 2022 của Thành phố Hà Nội.

20/10/2022 5:28:35 CH
Share Bai :

Trong 2 năm 2020-2021 là giai đoạn đỉnh điểm của dịch Covid-19 ngành công nghiệp của thành phố Hà Nội ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng với sự cố gắng của các doanh nghiệp cũng như những chính sách giúp đỡ của Chính phủ Đảng và nhà nước và sản phẩm công nghiệp của thành phố đang được phục hồi và phát triển ổn định trở lại. Trong 2 năm vừa qua UBND thành phố Hà Nội đã lựa chọn và công nhận 72 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực trong đó:

Năm 2020, UBND thành phố đã lựa chọn và công nhận 26 sản phẩm của 19 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong số 26 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2020, có 5 sản phẩm thuộc nhóm ngành điện - điện tử - tin học (chiếm 19,3%), 7 sản phẩm thuộc nhóm ngành cơ khí chế tạo (chiếm 26,9%), 3 sản phẩm thuộc nhóm ngành y tế (chiếm 11,5%), 5 sản phẩm thuộc nhóm ngành gia dụng (chiếm 19,3%), 3 sản phẩm thuộc nhóm ngành thủ công mỹ nghệ (chiếm 11,5%) và 3 sản phẩm thuộc nhóm ngành khác (chiếm 11,5%).


Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020 (ảnh Internet).

Năm 2021,UBND đã lựa chọn và công nhận 46 sản phẩm của 32 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực.Trong số đó có 18 sản phẩm thuộc nhóm ngành điện - điện tử - tin học(chiếm khoảng 39,1%); 6 sản phẩm thuộc cơ khí chế tạo(chiếm xấp xỉ 13.0%); 5 sản phẩm thuộc nhóm ngành gia dụng( chiếm 10,8%); 4 sản phẩm thuộc ngành chế biến nông sản, thực phẩm(chiếm 8,7%) ; vật liệu xây dựng có 4 sản phẩm (Chiếm 8,7%) ; 3 sản phẩm hoá chất cao su,nhựa dược phẩm (chiếm 6,5%) ; 6 sản phẩm thuộc sản phẩm thủ công mỹ nghệ và thuộc nhóm khác (chiếm 13.0%)


Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021 (ảnh Internet)

Mục tiêu của thành phố trong năm 2022 triển khai kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022 đã đề ra một số chỉ tiêu cần đạt được là: Thu hút sự tham gia của 20-25 doanh nghiệp với khoảng 30-35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố.


Ảnh: Internet

Theo dữ liệu của Cục thống kê Hà Nội ước tính sau 3 quý năm 2022 ngành công nghiệp đang trên đà phục hồi rõ rệt,đa số các ngành nhu cầu và sản lượng sản xuất đều tăng do doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh công suất hoạt động để nối lại chuỗi cung ứng bị gián đoạn sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi Covid - 19 . Nhiều ngành phục hồi ấn tượng , góp phần tăng cao chỉ số IIP của toàn ngành công nghiệp 9 tháng , cụ thể: Sản xuất đồ uống tăng 18%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 17,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 16,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 16%; sản xuất lắp ráp xe máy, phụ tùng xe máy và các phương tiện vận tải tăng 13,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 10,7%; sản xuất trang phục tăng 10,3%.

Dự tính sau 3 năm (2020-2022) Hà Nội sẽ công nhận hơn 200 sản phẩm công nghiệp chủ lực của hơn 100 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài nước.

Thu Trang

  • Tags: