Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (IHP): Hội thảo Nghiên cứu và Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người lần thứ 2

11/12/2021 10:06:53 CH
Share Bai :

Nối tiếp cuộc Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ nhất “Nghiên cứu và Ứng dụng khả năng đặc biệt của con người” được tổ chức cuối năm 2016. Vào lúc 8h00 ngày 15/12/ 2021, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (IHP) phối hợp với một số đơn vị Nghiên cứu - Ứng dụng trong cả nước tổ chức cuộc Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ hai.

Hội thảo cũng là sự kiện để kỷ niệm 25 năm Khoa học Ngoại cảm được chính thức nghiên cứu thông qua một số tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hội thảo nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu lý luận oà và thực tiễn của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và ứng dụng về Tiềm năng con người nói chung và khả năng đặc biệt của con người nói riêng trong giai đoạn vừa qua, đề xuất các vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

 

Bìa kỉ yếu của Hội thảo

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 báo cáo của các tác giả là các nhà nghiên cứu độc lập và từ các tổ chức Nghiên cứu - Ứng dụng trong cả nước gửi tới, trong đó khoảng 50 % là các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn theo các tiêu chí của báo cáo khoa học, số còn lại là các Báo cáo tham luận xung quanh các chủ đề của Hội thảo. Các báo cáo được phân theo 4 chủ đề: Những vấn đề lý luận chung; Lĩnh vực tín ngưỡng; Lĩnh vực Sức khỏe; Thực tiễn và Ứng dụng.

Các báo cáo gửi tới Hội thảo đã được đội ngũ chuyên gia có trách nhiệm, xem xét và sau đó được tiểu ban Nội dung chọn lọc để đưa vào chương trình Hội thảo, các tác giả là người chịu trách nhiệm về các tư liệu, tính đúng đắn, xác thực của nội dung trình bày của mình. Kỷ yếu của Hội thảo được bố trí thành 2 phần tách biệt: Các Báo cáo khoa học và các Báo cáo tham luận.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức Hội thảo quyết đinh tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Viện  Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người tại Hà Nội  và trực tuyến tới một số điểm cầu trong cả nước. Vì điều kiện thời gian, Ban Tổ chức chỉ bố trí một số Báo cáo khoa học và Báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo,. Ban tổ chức chân thành cảm ơn các tác giả, các nhà khoa học, các cộng tác viên nhiệt tình tham dự Hội thảo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để Hội thảo được thành công.

Mọi thông tin về Hội thảo xin  liên hệ: TS. Nguyễn Hoàng Điệp – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người ĐT: 0904286968.

PV.

 

  • Tags: