Tag > công nghệ đột phá than hoạt tính

  • Công nghệ đột phá than hoạt tính để giảm tử vong do ô nhiễm

    Công nghệ đột phá than hoạt tính để giảm tử vong do ô nhiễm

    26/07/2020 12:55:11 CH

    MT&XH - Ô nhiễm là việc bổ sung các chất vào môi trường có hại cho cuộc sống hoặc môi trường. Ô nhiễm chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do một số hoạt động của tự nhiên khác có tác động tới môi trường..