Tag > Căn hộ chung cư: Cần lắm những mảng xanh

  • Căn hộ chung cư: Cần lắm những mảng xanh

    Căn hộ chung cư: Cần lắm những mảng xanh

    19/09/2022 2:02:35 CH

    Ô nhiễm không khí và khói bụi, nhiệt độ tăng cao… là những “vấn nạn” của các đô thị lớn như Hà Nội hiện nay. Việc lựa chọn căn hộ chung cư ở tầng cao được cho là một cách để hạn chế nhưng sẽ chưa giải quyết được vấn đề nếu không có sự xuất hiện của cây xanh..