Cà Mau phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm” năm 2023

19/09/2023 1:05:08 CH
Share Bai :

Ban Tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm” năm 2023 (cuộc thi).
 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm” năm 2023 được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website: http://timhieuphapluat.camau.gov.vn.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website: http://timhieuphapluat.camau.gov.vn. Thời gian bắt đầu từ 07h30 phút ngày 19/9/2023 và kết thúc vào ngày 09/10/2023. Cuộc thi nhằm phổ biến các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động; an toàn thực phẩm và các văn bản có liên quan.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, hiệu quả, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc thi tại đơn vị, địa phương mình, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về kế hoạch, thể lệ cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, đăng tải đường link của cuộc thi https:/timhieuphapluat.camau.gov.vn trên Trang thông tin điện từ ngành, địa phương nhằm thu hút và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện phát động cuộc thi đến các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Thông tin cập nhật về cuộc thi và các tài liệu liên quan, được Ban Tổ chức đăng tải trên website https://timhieuphapluat.camau.gov.vn.

Hoàng Ngọc

  • Tags: