Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

26/07/2022 4:42:16 CH
Share Bai :

MTXH - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, các bộ, ngành Trung ương trước khi tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công.

Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn các công trình, dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tiến độ chuyển sang các công trình, dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm tra (kể cả kiểm tra các quy trình, hồ sơ, thủ tục...) các công trình, dự án đã giao cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; trường hợp công trình, dự án không đảm bảo điều kiện, tiến độ thi công theo quy định xem xét, thu hồi công trình, dự án; việc thu hồi công trình, dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định. Tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm. Khẩn trương tham mưu phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư công theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư các dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu, triển khai nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tập trung giải ngân hiệu quả nguồn vốn phân bổ cho các chương trình theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh (kể cả các công trình, dự án của tỉnh và của Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh).

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Rà soát, thống kê danh mục thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ khám, điều trị bệnh và phòng, chống dịch bệnh trong toàn tỉnh.

Đăng Khoa

  • Tags: