Cà Mau: Áp dụng 03 điều kiện mới để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

28/03/2023 7:52:08 SA
Share Bai :

Theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025, để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã phải đáp ứng 03 điều kiện cụ thể.

Đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao thì mới được xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, 03 điều kiện để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là: Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh; thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm (Cục Thống kê tỉnh được giao phụ trách về nội dung thu nhập bình quân đầu người xã nông thôn mới kiểu mẫu); xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 01 tiêu chí bắt buộc và đạt ít nhất 01 trong 06 tiêu chí kiểu mẫu.

Cụ thể, tiêu chí bắt buộc phải đạt là mô hình ấp thông minh (trên địa bàn xã có ít nhất một mô hình). Theo đó, mô hình ấp thông minh gồm 06 tiêu chí gồm: Có từ 02 cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trở lên phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn ấp; từ 80% trở lên dân số có thuê bao Internet (cố định, di động); ấp có mạng Wi-Fi miễn phí tại điểm công cộng (từ 01 điểm trở); đạt ấp có hệ thống camera giám sát an ninh thông minh trên địa bàn; ấp có Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên; ấp có sản phẩm OCOP giới thiệu trên sàn thương mại điện tử.

Tiêu chí kiểu mẫu (tự chọn ít nhất 01 trong 06 tiêu chí) về: Kiểu mẫu về sản xuất; kiểu mẫu về giáo dục; kiểu mẫu về văn hóa, du lịch; kiểu mẫu về cảnh quan môi trường; kiểu mẫu về an ninh trật tự; kiểu mẫu về chuyển đổi số.

Trần Phú

  • Tags: