Bến Tre ban hành danh mục 25 nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn tỉnh

17/08/2022 2:40:26 CH
Share Bai :

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định về danh sách các nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 và những năm tiếp theo.

Quyết định số 1518 của UBND tỉnh nêu rõ căn cứ vào danh sách các nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 và những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, triển khai sử dụng có hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng (tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, bảo vệ thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng).

Ảnh minh hoạ

Theo đó, có 25 danh mục nền tảng chia làm 3 nhóm.

Cụ thể, nhóm các nền tảng chính quyền số, gồm 16 nền tảng: Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp tỉnh; nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); nền tảng quản trị tổng thể cấp tỉnh (SSO); nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nền tảng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; nền tảng hệ thống thư điện tử công vụ; nền tảng bản đồ số; nền tảng trợ lý ảo; nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCS); nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; nền tảng CSDL về đất đai; nền tảng CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; nền tảng CSDL quốc gia về bảo hiểm; nền tảng hóa đơn điện tử.

Những nền tảng này được giao trách nhiệm cho từng sở, ngành chủ trì thực hiện.

Nhóm kinh tế số gồm 5 nền tảng: Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp; nền tảng tài chính, kế toán, hóa đơn và chữ ký điện tử; nền tảng thanh toán điện tử; nền tảng hợp đồng điện tử; nền tảng thương mại điện tử.

Các nền tảng trên giao Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện.

 Nhóm các nền tảng xã hội số với 4 nền tảng: Trình duyệt; công cụ tìm kiếm; mua sắm, giao hàng; tin tức do UBND các huyện, thành phố (Tổ công nghệ chuyển đổi số cộng đồng) chủ trì thực hiện.

Quyết định số 1518 được ban hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, thực hiện, đánh giá, kiểm tra, giám sát, góp phần đẩy nhanh việc số hóa, tạo động lực rút ngắn quá trình chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hồi trung tuần tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền và kế hoạch hàng năm.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT xác định rõ định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam.

Theo số liệu từ Bộ TT&TT cho biết, 35/35 nền tảng số quốc gia đã phát triển xong, được công bố và đưa vào sử dụng, trong đó có 31 nền tảng số đã sử dụng chính thức, 4 nền tảng đang thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng phục vụ Chính phủ số, 16 nền tảng phục vụ kinh tế số và 16 nền tảng phục vụ xã hội số. 63/63 địa phương đã được giao nhiệm vụ sử dụng tối thiểu 1 nền tảng số; 43/63 địa phương đã công bố lựa chọn nền tảng số triển khai năm 2022 lồng ghép trong kế hoạch chuyển đổi số; 9/63 địa phương đã công bố lựa chọn nền tảng số triển khai năm 2022 bằng văn bản riêng của UBND tỉnh, thành phố.

Bộ TT&TT cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ lựa chọn, công bố các nền tảng số để giải quyết bài toán của bộ, tỉnh mình vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Hữu Huyền

  • Tags: