Ban Tuyên giáo Bà Rịa – Vũng Tàu: Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động

12/07/2023 5:00:07 CH
Share Bai :

Ngày 11/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR – VT) đã tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ quý 2/2023, tham dự có các đại diện  lãnh đạo cơ quan UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, …

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR – VT đã dọc báo cáo công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí và xuất bản quý 2 và định hướng hoạt động tuyên truyền quý 3/ 2023

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR - VT trong quý 2/2023 đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ người phát ngôn, chế độ phát ngôn và chế độ cung cấp thông tin cho báo chí – 2023” – Tham mưu Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 23 – KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR – VT phát biểu tại buổi họp

Báo cáo cũng đã nhìn nhận và đánh giá sự tích cực của các cơ quan báo chí của tỉnh BR – VT đã thực hiện tốt chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Báo chí đã kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, phản ánh khá toàn diện kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng.

Báo BR – VT, Đài phát thanh và Truyền hình tiếp tục phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan báo chí trong việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề, vụ việc nảy sinh trên địa bàn, góp phần định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc. Điểm nổi bật là các cơ quan báo chí của trung ương, báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, báo ngành hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thông tin, phản ánh đa chiều về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các nổi bật, các vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh BR – VT.

Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR – VT) đã đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nội dung giải pháp hoạt động trong quý 3/2023 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của tỉnh BR – VT và các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là trong điều kiện tình hình mới, với những vấn đề “nổi cộm”, “phức tạp”, “nhạy cảm” .

Toàn cảnh buổi họp giao ban báo chí

Năm nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là: “ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chỉ thị của Tỉnh ủy, trong đó chú trọng việc thực đề án truyền thông về BR – VT giai đoạn 2021 – 2025; đề án đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp và định hướng thông tin báo chí; Xây dựng, định hướng và nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động báo chí, phát huy vai trò của báo chí BR – VT trong công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 35 –NQ/TW ngày 22/10/2018; Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân; Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo tỉnh với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR – VT giai đoạn 2021 – 2026 theo quy định 238/QĐ/TW, các chương trình phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BR – VT; Tổ chức và phát động các cuộc thị giải báo chí của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt là cuộc thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ 8 – 2023 và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3/2023

Với những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng trong quý 3/2023 sẽ là cơ sở để hoạt động báo chí – xuất bản của tỉnh BR – VT tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quý 3. Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR – VT trao đổi trong hội nghị: “Nhiệm vụ trọng tâm, định hướng đã rõ mong rằng các cơ quan, đơn vị, báo đài của tỉnh, của trung ương đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, các báo ngành, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng nhau góp sức hoàn thành nhiệm tuyên truyền thông tin thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Hà Dũng - Duy Hiếu

  • Tags: