Tag > Bến đò không phép

  • Thanh Hóa: Bến đò không phép ngang nhiên hoạt động “lỗi thuộc về ai”?

    Thanh Hóa: Bến đò không phép ngang nhiên hoạt động “lỗi thuộc về ai”?

    31/08/2020 9:42:17 SA

    MT&XH - Mặc dù ngày 13/2/2018, UBND tỉnh đã có công văn gửi hai huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc ban hành quyết định đình chỉ hoạt động bến đò Lạch Trường (hay đò Cồn Đình) nối hai xã Hoằng Trường (huyện Hoằng  Hóa) và xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc), nhưng cho đến nay bến đò vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm..