Thị xã Kỳ Anh phấn đấu xây dựng lên Thành phố phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025

27/07/2021 6:31:05 CH
Share Bai :

MT&XH- Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng với sự đoàn kết, thông nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận, nỗ lực trong nhân dân nên thị xã Kỳ Anh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.


Thị xã Kỳ Anh mang tầm vóc một thành phố động lực phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh TL

Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. sáu tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 39.476.773 triệu đồng, bằng 104,63 %; Ngành Nông nghiệp đạt 378.420 triệu đồng, bằng 103,87% so với cùng kỳ năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được chỉ đạo thực hiện theo Khung kế hoạch đề ra. Hiện nay, thị xã Kỳ Anh có 04 xã xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Công tác quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản được quan tâm, đổi mới, hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn đã thực hiện 34/63 dự án, tập trung cao cho các dự án trọng điểm: hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư 06 dự án; hoàn thành bàn giao mặt bằng 04 hạng mục của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Hoàn ứng 07 dự án, số tiền 154,732 tỷ đồng; hoàn thành hồ sơ đề nghị kiểm toán 19 hạng mục ở dự án Formosa với số tiền 183,294 tỷ đồng, 01 hạng mục ở dự án Cấp nước KKT Vũng Áng với số tiền 6,3 tỷ đồng.  Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động thanh tra, tư pháp, nội vụ đảm bảo nghiêm túc, đúng luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh năm 2016. Ảnh Minh Hà

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã  Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cho biết: “Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố động lực của Hà Tĩnh vào năm 2025, thị xã Kỳ Anh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các khâu đột phá và chương trình hành động, như: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, phát huy tốt lợi thế là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistic của tỉnh trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường; tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư. Tăng cường công tác phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và tích cực xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn…Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung phát triển kinh tế đô thị, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Thời gian tới thị xã Kỳ Anh sẽ quan tâm chỉ đạo hơn nữa các mục tiêu XD NTM gắn với các tiêu chí đô thị. Đồng thời, phát triển mạnh về du lịch: biển, cảng biển, sinh thái, tâm linh. Phấn đầu đến năm 2025 có 2/5 xã lên phường và thị xã lên thành phố.”


BCH Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thị xã Kỳ Anh đang hội tụ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để khởi động chặng đường bứt phá xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại vào năm 2025. Trên chặng đường mới, thử thách còn nhiều nhưng thị xã Kỳ Anh có điểm tựa vững chắc nhất, đó là niềm tin, sự kỳ vọng, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân. Sức mạnh lòng dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và khát vọng vươn tới của vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế đang tạo nên sức bật mạnh mẽ để thị xã Kỳ Anh trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Hà Tĩnh trong tương lai.  

Dương Xuân Lộc

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc