Sở Công thương Hà Nội: Cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

29/12/2021 6:29:41 CH
Share Bai :

 

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) TP Hà Nội sau 3 năm triển khai thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sản xuất gặp nhiều  khó khăn, sức tiêu thụ của thị trường bị sụt giảm. Để giải quyết tình trạng trên Thành phố Hà Nội cần có các biện pháp kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp có sản phẩm Theo Sở Công Thương Hà Nội, sau 3 năm thực hiện Đề án đến nay, thành phố đã công nhận 117 sản phẩm của 77 doanh nghiệp.. Mặc dù cố gắng vượt qua những khó khăn nhưng quá trình phát triển sản xuất, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát khiến nguồn cung – cầu bị ảnh hưởng, sức tiêu thụ sụt giảm, doanh nghiệp thiếu vốn để duy trì sản xuất kinh doanh... Liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với nhau chưa gắn kết, vai trò hạt nhân, thúc đẩy các doanh nghiệp khác tham gia để hình thành chuỗi sản xuất chưa hoàn thiện... Công tác trợ giúp doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường còn khiêm tốn. “Các SPCNCL chưa được quan tâm thích đáng trong việc xây dựng, quảng bá thương hiệu, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường chưa đáp ứng yêu cầu.

Ảnh Internet

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã cơ bản kiểm soát, trong thời gian tới  thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, cụ thể là thành phố  sẽ tổ chức hỗ trợ những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội đến một số nước có nền công nghiệp phát triển nhằm kết nối với các nhà sản xuất công nghệ thiết bị hiện đại để tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đầu tư thông qua việc tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm, kết hợp mời các nhà nhập khẩu quốc tế tham quan, ngoài ra thành phố Hà Nội ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, ưu đãi vốn...

Thành phố Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có dự án nghiên cứu thử nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị trong sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ, thiết bị mới, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, các nhà khoa học nhằm giúp doanh nghiệp trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Tạ Hiếu

  • Tags: