Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2021

29/12/2021 9:42:00 SA
Share Bai :

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND về công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nôi và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021.

Ảnh Internet

Trong năm 2021, có 54 sản phẩm của 34 doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham dự sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố. Các sản phẩm này thuộc nhiều lĩnh vực, từ vật liệu xây dựng, thiết bị điện, hệ thống xử lý nước thải đến các sản phẩm dinh dưỡng và phầm mềm quản trị doanh nghiệp...

Trên cơ sở xem xét, đánh giá Chỉ tiêu tăng trưởng phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL), chỉ tiêu quy mô sản xuất SPCNCL, Chỉ tiêu năng suất lao động, Chỉ tiêu về khả năng xuất khẩu, Chỉ tiêu đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm …, Hội đồng đã lựa chọn được 46 sản phẩm xuất sắc của 30 doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực theo quy định để xuất trình thành phố xem xét công nhận.

Trong số 30 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL năm 2021, có 13 doanh nghiệp tiêu biểu có doanh thu năm 2021 đạt trên 1.000 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.Trong đó, 10 sản phẩm có điểm bình quân cao nhất phải kể đến như: Đèn Led Rạng Đông, dây và cáp Cadisun, Ống thép inox Sơn Hà, Khóa thông minh INNOVITI-S, Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS …đã đáp ứng được các tiêu chí xét chọn của Thành phố Hà Nội và được đề nghị công nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2021.

Những doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021 được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021; Giấy chứng nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021. Việc công nhận và tôn vinh này sẽ giúp cho các doanh nghiệp được tuyên truyền quảng bá, được tôn vinh thương hiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; được sử dụng logo của Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực phục vụ các hoạt động quảng bá và được giới thiệu sản phẩm trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (2018-2020), đến nay, thành phố đã công nhận 117 sản phẩm của 77 doanh nghiệp. Đây là những con số rất ấn tượng nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay thì những con số này còn cho thấy sự nỗ lực không nừng nghỉ của các doanh nghiệp trong việc phát triển các SPCNCL cũng như sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Thành phố Hà Nội trong việc đưa ra các đề án giúp đỡ các Doanh nghiệp sản xuất các SPCNCL trong từng giai đoạn phát triển  và đưa ra phương hướng cụ thể cho từng giai đoạn này.

Việc công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đã góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững.

Văn Toán

  • Tags: