Tag > Quận Long Biên: Xây dựng trên đất nông nghiệp không? Gây ô nhiễm môi trường khi nào được xử lý?