Tp. Hồ Chí Minh: Phát động giải thưởng Sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023

05/08/2022 4:25:02 CH
Share Bai :

Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành thể lệ xét tặng giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Creative Awards) lần thứ 3 năm 2023 do UBND TP xét và trao tặng cho tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý nhà nước.

Giải nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; Tôn vinh các tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố; Tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy tiềm năng và khẳng định năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; Phát huy truyền thống sáng tạo của người dân, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Đối tượng tham dự là tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý nhà nước, đã được áp dụng và triển khai trên địa bàn Thành phố, mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng cũng như chính quyền Thành phố và có nguyện vọng đăng ký tham dự theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh và tình hình thực tiễn đối với lĩnh vực Quản lý nhà nước; các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm tham dự Giải thưởng trong lĩnh vực Quản lý nhà nước sẽ được đánh giá theo thang điểm 100, với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Tiêu chí 1: Tính cấp thiết, mục tiêu của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm (lý do mà tác giả, nhóm tác giả thực hiện công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm) điểm tối đa: 05 điểm.

- Tiêu chí 2: Giải quyết các vấn đề đặt ra cần phải có của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm điểm tối đa: 05 điểm.

- Tiêu chí 3: Tính mới, tính sáng tạo của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, điểm tối đa: 20 điểm

- Tiêu chí 4: Tính hiệu quả và ứng dụng của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong thực tiễn, điểm tối đa: 35 điểm.

- Tiêu chí 5: Tác động đối với xã hội của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, điểm tối đa: 15 điểm.

- Tiêu chí 6: Tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, điểm tối đa: 10 điểm.

- Tiêu chí 7: Đánh giá sự phát triển trong tương lai của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, điểm tối đa: 05 điểm.

- Tiêu chí 8: Quản lý các quá trình hoạt động (bao gồm từ việc xây dựng công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, triển khai thực hiện, đến sử dụng sản phẩm), không xảy ra các sai phạm tính đến thời điểm công bố giải thưởng, điểm tối đa: 05 điểm.

Tổng điểm tối đa: 100 điểm

Theo đó, các mức giải thưởng trao cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm được xếp hạng theo nguyên tắc sau đây:

+ Giải Nhất: Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt điểm số trung bình cộng từ 95 điểm trở lên.

+ Giải Nhì: Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt điểm số trung bình cộng từ 85 đến dưới 95 điểm.

+ Giải Ba: Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt điểm số trung bình cộng từ 75 đến dưới 85 điểm.

Hồ sơ đăng ký tham gia (kèm các file điện tử và hình ảnh minh họa) nộp trước ngày 31/3/2023 tại Sở Nội vụ, địa chỉ: số 86B, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1; điện thoại: 38.233.881, email: cchc.snv@tphcm.gov.vn.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất: 200 triệu đồng; Giải Nhì: 150 triệu đồng; Giải Ba: 100 triệu đồng.

Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh năm 2023.

Thời gian nhận tác phẩm, công trình dự thi: Từ 1/7/2022 - 31/3/2023.

Nơi nhận: 

- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Bộ Tư lệnh Thành phố;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước: Sở Nội vụ;

- Lĩnh vực truyền thông: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lĩnh vực văn học nghệ thuật: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố;

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố;

- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ.

Hữu Huyền

 

  • Tags: