Hội thảo Đội Cung: Đội Cung và dòng họ Trần Công Long Trì - Kỳ Anh với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

27/04/2021 8:36:39 SA
Share Bai :

MT&XH- Vừa qua, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hội Khoa học lịch sử Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh và dòng họ Trần Công tổ chức Hội thảo khoa học với chủ  đề “ Đội Cung và dòng họ Trần Công Long Trì - Kỳ Anh với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc “ nhânkỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Đô Lương và 80 năm ngày hy sinh anh dũng của Liệt sỹ Nguyễn Văn Cung - Đội Cung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc những năm đầu thế kỷ 20.
Các đại biểu tham gia Hội thảo

Về dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan ở Trung ương, đại diện lãnh đạo cơ quan, ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh;  đại diện gia tộc dòng họ Trần Công - Long Trì - Kỳ Anh, Hà Tĩnh.


Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thân thế, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc dòng họ Trần Công - Long Trì; đặc biệt là Đội Cung và vai trò của ông trong lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Đô Lương;  làm rõ nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Đô Lương ngày 13 tháng 1 năm 1941; truyền thống lịch sử, văn hóa của dòng họ Trần Công - Long Trì và sự kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp đó của các thế hệ dòng họ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.


Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia: "Hội thảo làm phong phú, sâu sắc thêm những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của Đội Cung và dòng họ Trần Công; là dữ liệu lịch sử quý báu của Đảng bộ, dòng họ và là tài liệu để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về sự cống hiến của bậc tiền nhân với quê hương, đất nước".                                    

Các ý kiến đều đi đến thống nhất khẳng định rằng: Cuộc khởi nghĩa Đô Lương tuy chưa giành được thắng lợi, nhưng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng ta trong  lãnh đạo và tổ chức cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng  8 năm 1945 sau này. Sự hy sinh oanh liệt của liệt sỹ Nguyễn Văn Cung và các binh sỹ yêu nước trong cuộc khởi nghĩa cho thấy tinh thần yêu nước, ý chí căm thù giặc sâu sắc của anh em binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Đó là những tấm gương sáng về lòng quả cảm, ý chí bất khuất của nhân dân ta trước thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Để ghi nhớ và tri ân sự hy sinh anh dũng của Đội Cung và các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, các cấp chính quyền và nhân dân địa phương phải có trách nhiệm quan tâm bảo tồn, tôn tạo các dấu tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa để phát huy những giá trị di sản lịch sử, văn hóa truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là những việc làm cần thiết, có ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đô Lương, Kỳ Anh, Nghệ An, Hà Tĩnh và cả nước nói chung, của con cháu dòng họ Trần Công - Long Trì nói riêng, là sự thể hiện trách nhiệm của hậu thế đối với tiền nhân, nhưng đồng thời cũng là niềm tự hào to lớn của mỗi cá nhân để xứng đáng với công tích của cha ông đối với quốc gia dân tộc và dòng họ. Kết quả của cuộc Hội thảo hôm nay chính là điểm nhấn đầu tiên để trong tương lai, những truyền thống lịch sử và văn hóa của dòng họ Trần Công-Long Trì sẽ tiếp tục được phát huy có hiệu quả hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.


GS.TS Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trình bày tham luận: Cuộc khởi nghĩa của binh lính Đô Lương năm 1941 trong hành trình lịch sử Việt Nam cận đại.            

Trên tinh thần hiện thực hóa những kết quả đã đạt được của cuộc Hội thảo các đại biểu đã nêu lên một số kiến nghị sau: Tiếp tục việc tìm kiếm, sưu tầm các nguồn tư liệu, đi sâu hơn nữa trong việc nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Đô Lương, về Đội Cung và truyền thống lịch sử, văn hóa của dòng họ Trần Công - Long Trì trong tiến trình lịch sử dân tộc. Cung cấp tư liệu để cơ quan chức năng tiến hành tổ chức, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia đối với phần Mộ và Nhà thờ Trần Công Thưởng tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cần có sự quan tâm vào cuộc nhiều hơn nữa của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý văn hóa để có kế hoạch bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, quy hoạch và phát huy giá trị các dấu tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Đô Lương  để phát huy những giá trị di sản lịch sử của của cuộc khởi nghĩa Đô Lương và dòng họ Trần Công - Long Trì,  đảm bảo sự hài hòa giữa phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc khởi nghĩa Đô Lương, về truyền thống lịch sử của dòng họ Trần Công - Long Trì cho các thế hệ con cháu của dòng họ Tràn Công - Long Trì cũng như nhân dân các địa phương, tạo động lực tinh thần to lớn trong học tập, công tác cũng như phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

                                                                                             Dương Xuân Lộc​

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc