Hỗ trợ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực

29/12/2021 9:18:45 SA
Share Bai :

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch xác định một số chỉ tiêu cần đạt được đó là: Thu hút sự tham gia của 20-25 doanh nghiệp với khoảng 30-35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2022 (Trong đó 15-20 sản phẩm được công nhận lần đầu).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố tăng 10-12% so với năm 2021, đóng góp 35-40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố triển khai nhóm 6 nội dung: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất triển sản phẩm công nghiệp chủ lực phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ 15-20 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội đến một số nước có nền công nghiệp phát triển nhằm kết nối với các nhà sản xuất công nghệ thiết bị hiện đại để tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0 vào sản xuất kinh doanh.

Liên kết mời 30-40 nhà sản xuất công nghệ, thiết bị của các nước có nền công nghiệp phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc) vào Việt Nam gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội tiếp cận, tìm hiểu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0.

Thành phố cũng hỗ trợ 5-8 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có các dự án nghiên cứu thử nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị trong sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ, thiết bị mới, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực kết nối với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước, các nhà khoa học nhằm giúp các doanh nghiệp trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực.

UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, đạt mục tiêu, thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định. Giới thiệu các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý đáp ứng đủ điều kiện để tham gia chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2022.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố đến các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Vũ Văn Toán

  • Tags: