Hà Nội: Hội CCB quận Hà Đông tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng ủy thác vay vốn tín dụng chính sách

23/09/2022 9:58:13 SA
Share Bai :

Thông qua phương thức ủy thác vay vốn, Hội CCB quận Hà Đông đã sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quận Hà Đông kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng và hiệu quả vốn cao.

Tám tháng đầu năm 2022 vừa qua hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH được Hội CCB quận và các Hội CCB cơ sở triển khai có hiệu quả. Góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên. Tháng 1/2022, toàn quận Hội có 46 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 1812 tổ viên, dư nợ 97,106 tỷ đồng, đến ngày 31/8/2022, toàn quận Hội có 46 tổ (TK&VV) với 1734 tổ viên, dư nợ 104,328 tỷ đồng.

Nhìn chung, Hội CCB quận được đánh giá là đơn vị có các tổ (TK&VV) đạt hiệu quả cao, không để phát sinh nợ quá hạn hay có lãi tồn đọng, các thành viên đều trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn, sử dụng vốn có hiệu quả. Hội CCB quận đã chỉ đạo Hội CCB 17 phường tổ chức thực hiện khá tốt các nội dung được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH quận và chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt công tác củng cố, nâng cao chất lượng các tổ (TK&VV). Quận Hội đã duy trì nghiêm việc giao ban 2 tháng 1 lần giã NHCSXH với các Hội đoàn thể, dự đánh giá kết luận sau phiên giao dịch hàng tháng giữa cán bộ, nhân viên NHCSXH với Hội CCB, đoàn thể các phường.


Hội CCB phối hợp cùng NHCSXH, Hội CCB phường Quang Trung kiểm tra các tổ (TK&VV)

Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình về hiệu quả các hộ vay vốn thường xuyên được thường trực Hội CCB quận quan tâm. Ngay từ đầu năm (18/01/2022) thường trực Hội CCB quận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai tới 17 Hội CCB phường về hoạt động của các tổ (TK&VV). Tính đến 31/8/2022, thường trực Hội CCB quận đã cùng với cán bộ, nhân viên phòng giao dịch NHCSXH quận, Ban thường vụ Hội CCB các phường tiến hành kiểm tra xong 17/17 Hội CCB cơ sở phường, 17 tổ (TK&VV), 81 hộ vay vốn theo đúng kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế tại các Hội cơ sở như: thực hiện đúng các bước xét duyệt cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, hiệu quả và giải quyết việc làm cho CCB, Cựu quân nhân và người dân trên địa bàn tổ dân phố. Các loại văn bản sau mỗi lần kiểm tra được ghi chép, ký chịu trách nhiệm, ký xác nhận và được lưu giữ đầy đủ. Qua kiểm tra của thành phố, Hội CCB quận được Hội CCB thành phố đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về tín dụng của nhà nước.    

Nhờ nguồn vốn chính sách cùng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hiệu quả của thường trực Hội CCB quận và cấp hội, nhiều hội viên CCB, cựu quân nhân tại các phường đã phát triển kinh tế trang trại: chăn nuôi bò, lợn, thả cá, kinh doanh....nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh có thu nhập cao trên 100 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn nhân dân trên địa bàn. Cùng với vay vốn, các Tổ TK&VV đã tích cực vận động thành viên gửi tiết kiện tại Tổ, dần hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy tài chính cho tương lai. Từ việc chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng nhận ủy thác trên địa bàn, qua đó giúp chất lượng hoạt động ủy thác ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả; Đồng thời, thực hiện củng cố các Tổ TK&VV trung bình, yếu nhằm tăng năng lực hoạt động cho Tổ.

Những kết quả đạt được qua 8 tháng đầu năm, đã và đang tạo đà cho Hội CCB quận tiếp tục chỉ đạo các Hội cơ sở duy trì và phát triển các tổ (TK&VV), hoàn thành kế hoạch năm 2022 về chất lượng ủy thác vay vốn tín dụng chính sách, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên CCB.                                                            

                                                                           CTV Nguyễn Văn Chiến

  • Tags: