Cao Bằng: Huyện Bảo Lâm sẵn sàng cho ngày Hội toàn dân

12/05/2021 6:00:39 CH
Share Bai :

Theo kế hoạch Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 cuộc bầu cử sẽ  bỏ phiếu  bầu các ứng cử viên  đại biểu Quốc hội và các ứng cử viên  đại biểu  Hội đồng nhân dân các cấp. Đcuộc bầu cử thành công tốt đẹp thực sự là Ngày hội của toàn dân.  Huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, được đông đảo cử tri đồng tình ủng hộ, tạo sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các cộng đồng dân cư và sự tin tưởng  giữa người dân với Đảng, ngày đó người dân cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để bầu cho người đại biểu đại diện về ý chí và nguyện vọngvà quyền lợi của mình.

Tính đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2021, trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã niêm yết xong danh sách cử tri, danh sách  Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 76 đơn vị bầu cử, 87 tổ bầu cử. Cuộc bầu cử lần này huyện Bảo Lâm dự kiến có 39.557 cử tri bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ( ĐBHĐND) cấp tỉnh và huyện, 38.102 cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bỏ phiếu bầu  05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 10 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 53 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 477 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu và lựa chọn ra 03 ĐBQH, 06 ĐBHĐND cấp tỉnh, 33 ĐBHĐND cấp huyện và 280 ĐBHĐND cấp xã. Qua hiệp thương lần thứ ba Ủy ban bầu cử huyện  đã chốt danh sách ứng cử viên ĐBHĐND  hai cấp ( huyện, xã):

Ở cấp huyện trình độ trên đại học có 04 người, đại học 41 người chiếm 77,4%, tái cử 16 bằng 30,1% , nữ 21 bằng 39,6%, dân tộc thiểu số 52 bằng 98,1%, dưới 40 tuổi 33 bằng 62,3%, ngoài đảng 06 bằng 11,3%.

Cấp xã đại học 153 người chiếm 32,1%, dưới đại học 159 bằng 33,3%, chưa qua đào tạo 165 bằng 34,6%, tái cử 189 bằng 67,5% , nữ 166  bằng 34,8%, dân tộc thiểu số 467 bằng 97,9%, dưới 40 tuổi 385 bằng 80,7%, ngoài đảng 102 bằng 21,4%. Để cuộc bầu cử  tại địa bàn huyện thành công thực sự là ngày hội của mọi người, thực hiện quyền công dân của mình và gửi gắm những mong muốn chính đáng của mình để đại biểu là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, do dân, vì dân, đã tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở cấp huyện, tiêu chuẩn của người đại biểu. Ủy ban Bầu cử huyện Bảo Lâm đã tổ chức triển khai 02 hội nghị, các xã đã triển khai 26 hội  nghị và  triển khai đến 153/153 xóm thông qua các cuộc họp xóm, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện đã xây dựng lồng ghép tuyên truyền bầu cử với chương trình địa phương hằng tuần được 36 buổi,  đài  truyền thanh cơ sở 13 xã, thị trấn được thường xuyên liên tục từ tháng 02 năm 2021 đến nay được 348 buổi, đội thông tin lưu động số 1 Sở Văn hóa – Thông tin và thể thao Cao Bằng tuyên truyền được 19 buổi tại các xóm vùng sâu, vùng xa trong huyện. Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người úng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp về thời gian từ ngày 05 tháng 5 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2021  ở 25  địa điểm với 25 cuộc, trong đó tiếp xúc cử tri đối với ứng cử đại biểu Quốc hội là 02 địa điểm, Hội đồng nhân dân tỉnh là 10 địa điểm, Hội đồng nhân dân huyện 13 địa điểm, còn đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ tổ chức ở tất cả các xóm trên địa bàn.


Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Vĩnh Phong là xã vùng xa, vùng cao cách trung tâm huyện 26 km, có 09 xóm, 551 hộ,  2.833 nhân khẩu, 04 dân tộc Dao, Mông, Nùng, Tày, Sán Chỉ  đường xá đi lại khó khăn có 1.679 cử tri đi bầu cử, để làm tốt công tác chuẩn bị đã phân công các thành viên phụ trách xóm, đến từng xóm họp triển khai, truyên truyền Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân đối với công tác bầu cử, danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên đại biểu đã được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu.

Ông Mạc Văn Thắng, Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong cho biết: ( Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Tỉnh ủy Cao Bằng, Huyện ủy Bảo Lâm, Đảng ủy xã Vĩnh Phong đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp tại địa phương, đến thời điểm này công tác vận động bầu cử đã hoàn thành, các ứng cử viên ĐBHĐND xã có 32 ứng cử viên, 02 ứng cử viên ĐBHĐND huyện địa bàn xã Vĩnh Phong, về liên quan đến khiếu nại tố cáo đối với các ứng cử viên đến thời điểm này là không có).

Tại xóm Phiêng Pẻn và Phiêng Lùng xã Lý Bôn đơn vị bầu cử số 05, dự kiến có 493 cử tri đi bầu cử, danh sanh sách của cử tri và đại biểu đã được niêm yết rõ ràng, người dân nơi đây đã được tuyên truyền về Luật bầu cử và quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Hy vọng một nhiệm kỳ mới có bước đột phá trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số ít người. Cử tri Phan Thị Hằng tâm sự: (Kỳ vọng đối với đại biểu Quốc hội là cần đưa ra sang kiến, biện pháp, chính sách đối với giáo dục ở vùng sâu, vùng xã. ĐBHĐND tỉnh hoạch định chương trình ưu tiên cho vùng sâu vùng xa, nhất là nơi dân tộc thiểu số ít người, ví dụ như nơi tôi đang công tác điện, đường, trường, trạm còn gặp nhiều khó khăn mong rằng nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu, còn đối với ĐBHĐND huyện và xã là luôn lắng nghe, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, cũng như của giáo viên trên địa bàn).

 Sự kỳ vọng vào các đại biểu là rất lớn, mỗi cử tri đều đặt vào đại biểu những tâm tư, nguyện vọng của mình,  chị Hoàng  Thị Tiếp, cử tri xã Mông Ân cho biết: (Tôi thấy các ứng cử viên có chương trình, hành động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, mong rằng nhiệm kỳ tới các đại biểu luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, chuyển tải những ý kiến của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, để đưa huyện Bảo Lâm ngày càng phát triển đi lên); Cùng quan điểm với cử tri Hoàng Thị Tiếp, cử tri Triệu Thị Múi thị trấn Pác Miầu nói: (Các ứng cử viên đã thể hiện sự am hiểu về tình hình thực tiễn ở địa phương và đã có chương trình, hành động phù hợp với tình hình thực tế , cũng như vị trí chức năng nhiệm vụ của các ứng cử viên, sau khi trúng cử ĐBQH, ĐBHĐND các đồng chí ấy sẽ là người đại biểu của nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và  trao đổi nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân và phản ánh đúng, đủ tâm tư, nguyện vọng của các cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, tôi hy vọng với sự tâm huyết, nỗ lực, cố gắng của các đồng chí sẽ góp phần vào thực thi các chính sách tại địa phương).

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,  với  sự nhiệt tình  ủng hộ, tin tưởng của người dân tin chắc cuộc bầu cử tại huyện Bảo Lâm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Ngày Hội toàn dân của đất nước.   

CTV Bế Quang – Bảo Chung

                                        Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc