Cà Mau: Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

05/08/2022 4:16:31 CH
Share Bai :

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Thường xuyên theo dõi nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Quản lý thị trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có giải pháp cụ thể để quản lý, bình ổn thị trường khi có biến động bất thường, không để phát sinh tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logicstic trên địa bàn tỉnh để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá; qua đó, kịp thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm giá theo quy định (khi đủ điều kiện). Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, kết cấu đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ nơi trực tiếp sản xuất đến doanh nghiệp, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng; từ đó, làm rõ các bất cập, hạn chế (nếu có) để đề xuất các giải pháp khắc phục, đảm bảo giảm thiểu khâu trung gian đẩy phí lưu thông, tăng giá bán.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá theo đúng quy định tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các dịp cao điểm, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất họp lý.

Hà Dũng

  • Tags: