Cà Mau: Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý hành chính công và xây dựng chính phủ số, chính quyền số

13/09/2022 12:25:38 CH
Share Bai :

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Cà Mau khai giảng lớp bồi dưỡng kinh nghiệm quản lý hành chính công và xây dựng chính phủ số, chính quyền số: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước trong khu vực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đã đến dự.

Các đại biểu tham dự

Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh với hơn 100 học viên tham gia và kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh, với hơn 500 học viên tham gia. Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 13-14/9), các học viên được Giáo sư Khoa Hành chính công của Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc) Kim Jong Ho phổ biến, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý hành chính công và quy trình hoạch định chính sách của Hàn Quốc; sự tham gia của các bên liên quan trong chính phủ số và chính quyền số; chính phủ cạnh tranh thông qua chính quyền số. Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu, trang bị cho công chức, viên chức tỉnh Cà Mau kỹ năng về quản lý hành chính công và xây dựng chính phủ số, chính quyền số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: Các nội dung được triển khai, phổ biến trong lớp bồi dưỡng lần này đều phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Qua đó, đề nghị lãnh đạo ở các điểm cầu sắp xếp, bố trí, quản lý để đối tượng được triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng dành trọn thời gian theo dõi đầy đủ, nghiêm túc, không làm việc riêng. Sở Nội vụ theo dõi chặt các điểm cầu, tránh trường hợp “đầu voi đuôi chuột”, lúc khai giảng học viên tham gia đông, còn thời gian về sau thì vắng học viên. Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, góp phần tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có điều kiện tiếp cận với những thông tin mới, hữu ích phục vụ cho công việc. 

Hà Dũng

  • Tags: